Olieprijs op laagste punt sinds vijf jaar

ROTTERDAM, 30 NOV. Het overaanbod van ruwe olie op de wereldmarkt en het vooruitzicht dat Irak volgend jaar weer olie zal exporteren heeft de olieprijs gisteren naar het laagste niveau in vijf jaar gedrukt. Op de Londense termijnmarkt was de laagste notering voor de toonaangevende Noordzee-olie Brent, voor levering in januari, gistermiddag 13,97 dollar per vat van 159 liter. De slotnotering kwam met 14 dollar per vat enkele dollarcenten hoger uit.

Vrijdag was de olieprijs al gedaald onder invloed van het besluit van de twaalf OPEC-landen om het huidige produktieniveau niet te veranderen, hoewel al geruime tijd te veel ruwe olie op de markt wordt aangevoerd. De OPEC-lidstaten houden zich redelijk aan hun quota (maximum-produktiehoeveelheden per dag) maar de produktie op het Noorse en Britse deel van de Noordzee is gestegen onder invloed van een belastingverlichting voor de oliemaatschappijen. Niet-OPEC-landen als Oman en Jemen hebben hun produktie opgeschroefd om het effect van de lage prijzen op hun inkomsten te compenseren.

De oliemarkt reageerde gisteren met lagere noteringen, voornamelijk als gevolg van het nieuws dat Irak instemt met toezicht van de Verenigde Naties op zijn wapenproduktie. Irak schuift hiermee na lang verzet op naar naleving van de VN-resoluties die tijdens en na de Golfcrisis zijn aanvaard. Dat biedt uitzicht op opheffing van het internationale economisch embargo dat Irak als sinds augustus 1990 isoleert, en hervatting van de olie-export. Irak kan 1,5 tot 2 miljoen vaten ruwe olie per dag produceren.

Het gezaghebbende olie-vakblad Middle East Economic Survey (MEES) schreef gisteren voor de komende maanden een olieprijs te verwachten die schommelt tussen de 10 en 14 dollar per vat. Als OPEC binnenkort zijn produktie niet beperkt, loopt het kartel het risico van een aanzienlijke en mogelijk blijvende daling van de prijzen, aldus MEES. De eerstvolgende reguliere OPEC-vergadering is in maart, wanneer het produktieniveau voor het tweede kwartaal moet worden vastgesteld. Dan moet de produktie in elk geval omlaag, omdat de vraag naar olie in het voorjaar scherp daalt.