NCW acht een nieuwe ingreep in de WAO niet te vermijden

DEN HAAG, 30 NOV. Nieuwe ingrepen in de WAO zijn volgens de christelijke werkgeversorganisatie NCW onvermijdelijk en ook op andere onderdelen van de sociale zekerheid zal meer moeten worden bezuinigd. “We zijn er nog niet met de WAO; het wordt straks onbetaalbaar”, zei NCW-voorzitter Blankert gisteren tijdens een persconferentie.

Met zijn uitlatingen schaart Blankert zich achter CDA-fractievoorzitter Brinkman die de afgelopen twee weken voor nieuwe - naar zijn mening onvermijdelijke - ingrepen in de WAO heeft gepleit. Het pleidooi van Brinkman stuit op felle kritiek bij coalitiegenoot PvdA. Bij de nieuwe wetgeving moet “het uiterste” worden gedaan “om tot betere resultaten te komen bij het beheersen van het aantal arbeidsongeschikten”, zei minister Kok het afgelopen weekeinde.

Blankert had het verstandig gevonden als met het oog op de komende kabinetsformatie alsvast een advies zou worden gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad over de toekomstige opzet van de werknemersverzekeringen tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De kosten van WW, Ziektewet en WAO zijn “een molensteen om de nek van de Nederlandse economie”, aldus Blankert.

Op de persconferentie schetste de NCW-voorzitter de contouren van een nieuw sociaal zekerheidsstelsel. Het NCW wil de Ziektewet beperken tot een periode van een half jaar. De WAO wordt beperkt tot anderhalf jaar. En de werkgevers zullen per branche in de eerste zes maanden zelf de uitkering bij werkloosheid voor hun rekening nemen. Daarna valt de werkloze terug op een uitkering uit de algemene middelen.

Blankert roept de NCW-leden op om bij het komend overleg over de arbeidsvoorwaarden financiële prikkels voor te stellen om onterecht ziekteverzuim van werknemers aan te pakken. Er moet weer gesproken worden over niet doorbetaalde wachtdagen en het afboeken van vakantiedagen.

Het NCW verzet zich tegen de boeteregeling in de WAO. Die werkt niet en het siert staatssecretaris Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid) niet dat hij zijn toezegging daar snel met de werkgeversorganisaties over te gaan praten inmiddels heeft afgezwakt, meent de werkgeversorganisatie. Wallage heeft pas half januari volgend jaar ruimte op zijn agenda gevonden, aldus Blankert.