MONARCHIE

Het artikel van Anton van Hooff 'De monarchie moet humaner worden' (NRC Handelsblad, 19 november) over het televisie-interview met Prins Willem-Alexander, is weinig vleiend voor de journalist Van Westerloo ('lakei'), die juist toonde te weten hoe ver men kan gaan met vragen stellen en die de geïnterviewde niet in de rede viel.

Het is weinig vleiend voor de 'zoveel betere kandidaten voor de functie van staatshoofd': oud-minister Van Agt ('prins Carnaval'), de heer Van Mierlo ('schoolmeester') en mevrouw Dales ('een pronte vrouw, Nederland op zijn best'). Maar het mikpunt was Prins Willem-Alexander. Hij sprak bestudeerd langzaam, zijn adhesiebetuiging aan de dienstplicht kon niet door de constitutionele beugel (daar wordt ook anders over gedacht), om de vier jaar zou hij herkozen moeten worden (overigens een extra uitgave voor de schatkist). Het zou beter zijn hem niet te betrekken bij de kabinetsformaties en in de Ridderzaal zou hij alleen mogen luisteren naar het uitspreken van de regeringsverklaring.

Anton van Hooff droomt ervan prins Willem-Alexander op zijn spreekuur voor studenten te ontvangen om hem er op te wijzen dat hij wellicht een werkeloze geschiedenisleraar zou kunnen worden. Als Anton van Hooff niet meer is, zal hij spoedig vergeten zijn. Prins Willem-Alexander zal in de vaderlandse geschiedenis blijven voortleven als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de vierde Koning Willem van het Koninkrijk der Nederlanden.

    • J.H.M. Koch-De Jong