Landbouwcoöperaties lijden verlies na fusie

ROTTERDAM, 30 NOV. De agrarische coöperatie Cehave-Encebe heeft in het eerste jaar na de fusie een verlies gemaakt van 2,9 miljoen gulden. De omzet is in het op 30 juni afgesloten boekjaar 1992/93 uitgekomen op 3,59 miljard gulden.

Dat heeft Cehave-Encebe gisteren bekendgemaakt.

Het verlies is volledig toe te rekenen aan de vee- en vleesactiviteiten van Encebe. Deze divisies kwamen in het afgelopen boekjaar uit op een negatief resultaat van 8,15 miljoen gulden. De omzet bedroeg 1,59 miljard gulden. Cehave, dat naast de verkoop van veevoeders (omzet 1,1 miljard gulden) actief is op het gebied van pluimvee (omzet 476 miljoen gulden) en agrarische en technische goederen (omzet 351 miljoen gulden), wist met deze activiteiten een netto-resultaat van 4,58 miljard gulden te realiseren. Dankzij een belastingbate van 655.000 gulden bleef het totale verlies van de coöperatie beperkt tot 2,9 miljoen gulden.

De slechte resultaten van Encebe komen niet uit de lucht vallen. Evenals veel branchegenoten heeft de Brabantse vee- en vleesgroep sterk te lijden onder de overcapaciteit in de slachterijen. De aansluiting bij Cehave bleek noodzakelijk om de financiële positie van Encebe te versterken. Uit de gisteren bekendgemaakte cijfers blijkt dat de schuldenpositie van Encebe zwaar drukt op de resultaten van de nieuwe onderneming. Hoewel Cehave-Encebe gezamenlijk een positief bedrijfsresultaat kon boeken van 19 miljoen gulden werd dit volledig teniet gedaan door een schuldenlast van 22,5 miljoen gulden.

Om de rendementen in de slachtdivisies te verbeteren, heeft Cehave-Encebe het afgelopen jaar al verschillende reorganisaties doorgevoerd. Van een positief resultaat is echter nog nauwelijks sprake. Volgens de onderneming is dit te wijten aan de stagnerende vraag naar varkensvlees in Europa, gecombineerd met een toegenomen aanbod van vlees vanuit Frankrijk en Denemarken. De afzet van mengvoeder ontwikkelt zich volgens de onderneming positief, al moeten ook op dit gebied kostenreducties worden doorgevoerd.