Kritiek op berichtgeving media over minderheden

DEN HAAG, 30 NOV. D66 en PvdA vinden dat de pers terughoudend moet berichten over de problemen van de minderheden en de nadruk moet leggen op “positieve ontwikkelingen”. Minister Dales (binnenlandse zaken) en Kamerleden van CDA en VVD noemden gisteren, tijdens een Kamerdebat over minderheden, de aanval op de media “niet gepast”.

Het D66-Kamerlid L. Groenman vindt dat er op discriminatie “een taboe” moet blijven rusten. Zij hekelde berichtgeving waarbij er te snel melding van wordt gemaakt dat vreemdelingen bij gewelddadige incidenten zijn betrokken. “Is door het wegnemen van het taboe rond discriminatie aan de media een vrijbrief gegeven om alles in de sensationele sfeer te trekken?”, aldus Groenman.

Ze zei bezorgd te zijn over het publicitaire klimaat dat is ontstaan door de openheid rond het vraagstuk van minderheden. Groenman vindt dat journalisten moeten worden “geschoold” door anti-discriminatieorganisaties. Ook PvdA-Kamerlid A. Apostolou vindt dat “opinieleiders het draagvlak verminderen door de nadruk te leggen op negatieve aspecten”.

Dales en de Kamerleden Krajenbrink (CDA) en Dijkstal (VVD) wezen de kritiek op de media af. “Ik vind deze massieve aanval op de media niet gepast”, zo zei Dales. “De kranten berichten overwegend netjes. Vooroordelen over allochtonen worden niet door de media veroorzaakt. Ik zal geen vinger naar ze uitsteken. Ik deel uw ongenoegen niet”.

Krajenbrink stelde vast dat D66 kennelijk “censuur” wil, terwijl de liberaal Dijkstal niet begreep dat de boodschapper van het nieuws tevens de boosdoener is. Groenman bond daarop in. Ze zei te begrijpen dat zij zich op “ontzettend glad ijs” begaf en zei dat de pers “buitengewoon verstandig” was.

Dales noemde het argument dat Nederland “vol” is ondoordacht. “Alle grote rivierdelta's in de wereld zijn dichtbevolkt. In dit opzicht is Nederland het Manhattan van Europa. We moeten wel vasthouden aan zuivere formuleringen en bestrijden wat niet deugt”. Dijkstal wees erop dat er “congestieproblemen” zijn en het recht bestaat hierop te wijzen. “Nederland is niet vol, maar het is wel behoorlijk druk”.

Eerder deze maand zei burgemeester Gruijters (D66) van Lelystad dat Nederland een restrictief toelatingsbeleid moet voeren omdat het land vol is. Apostolou hekelde deze opmerking. Bestuurders moeten volgens hem een houding uitstralen van “acceptatie”.

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, besloten onlangs om Gruijters tot “ongewenst persoon” te verklaren.