Korting per specialisme bekeken

ROTTERDAM, 30 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaat de korting op de tarieven van de medisch specialisten vanaf 1 april differentiëren. Dat wil zeggen dat de specialismen die hun budget het meest hebben overschreden dan met de grootste korting zullen worden geconfronteerd.

Een onderzoek van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg heeft daarvoor voldoende informatie opgeleverd, zo bleek gisteren bij de bespreking van het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) door de Tweede Kamer.

De Kamer gaat akkoord met een verlaging van de specialistentarieven om zo de stijging van de uitgaven voor de specialistische geneeskunde af te remmen, maar heeft er daarbij steeds op aangedrongen dat gedifferentieerd te doen. Specialismen die zich redelijk aan hun budget houden zouden niet financieel gestraft mogen worden “voor de specialisten bij wie het inkomen disproportioneel is gegroeid”, zoals D66'er Kohnstamm opmerkte.

Op zeer korte termijn zal Simons een 'experimenteer-richtlijn' publiceren. Die maakt het mogelijk op een aantal punten de beperkingen van de huidige wetgeving, met name die op het gebied van de tarieven, te omzeilen. Dat is van belang bij de regionale experimenten van specialisten, ziekenhuizen en verzekeraars met onder meer een nieuwe honoreringsstructuur voor de medisch specialisten. Vrijwel alle fracties vermoedden dat Simons deze experimenten te weinig ruimte gaf.

Overigens steunde de Kamer wel het standpunt van de staatssecretaris dat ook bij de experimenten de uitgaven voor de specialistische geneeskunde binnen het daarvoor vastgestelde budget moeten blijven.

Staatssecretaris en Kamer waren het er gisteren over eens dat behalve door beperking van het aantal specialistische verrichtingen ook nog veel 'winst' te boeken was bij de geneesmiddelen. Zowel industrie als distributie behoren tot de duurste in Europa. De Kamer vroeg Simons snel aanvullende maatregelen te nemen om de stijging van de uitgaven te beperken. Simons verwacht dat er op korte termijn kan worden begonnen met het 'uitdunnen' van het pakket geneesmiddelen dat voor vergoeding in aanmerking komt. De Ziekenfondsraad meent dat veel geneesmiddelen niet meer zouden moeten worden verstrekt.