Kamer wil aandelen PTT voor kleine man

DEN HAAG, 30 NOV. De Tweede Kamer vindt dat bij de beursgang van de PTT werknemers van het bedrijf en kleine beleggers via speciale regelingen aandelen moeten kunnen kopen. De fracties van CDA en PvdA hebben dit in voorstellen aan de Kamer voorgelegd.

Vanmiddag is de Kamer begonnen aan de behandeling van de beursgang van de Koninklijke PTT Nederland NV. Vast staat dat zij in royale meerderheid voor dit voorstel zal stemmen en dat de staat zijn positie als enige aandeelhouder dus zal verliezen.

Het kabinet is eerder, in het geval van DSM en NMB Postbank, de kleinere belegger tegemoetgekomen via een gunstige toewijzing van de eerste aandelen. Maar onduidelijk is welke stappen het kabinet in het geval van de PTT zal zetten om deze vorm van 'volkskapitalisme' te bevorderen. Dat geldt ook voor de participatie van werknemers. Die is bij DSM en NMB Postbank destijds bevorderd via het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Het kabinet heeft zich nog niet aan concrete toezeggingen willen binden. Het stelt zich op het standpunt dat de wijze waarop de particuliere markt wordt benaderd, inclusief de PTT-werknemers, een zaak is die in overleg met het toekomstige bankensyndicaat geregeld moet worden. ABN AMRO leidt de beursgang in Nederland, voor het buitenland moeten nog banken worden aangewezen.

De Tweede Kamer wil dat de consument straks compensatie krijgt voor de verhoging van de BTW waaraan PTT Telecom in 1996 is gebonden als gevolg van afspraken in de Europese Unie. Abonnementen voor de telefoon en dergelijke gaan dan van het lage tarief (6 procent) naar het hoge (17,5 procent), een lastenverzwaring van naar schatting 400 miljoen. Kamerlid A. de Jong (PvdA) vindt verder dat de boete die KPN - de officiele naam van de PTT - moet betalen wanneer het bedrijf wettelijke voorschriften overtreedt, aanzienlijk hoger moet worden. Die boete moet één miljoen gulden bedragen, vindt hij, en niet 100.000 gulden zoals het kabinet heeft voorgesteld. Die boete kan worden opgelegd wanneer KNP met zijn dienstverlening in gebreke blijft.