Impasse PvdA en CDA inzake euthanasieregels

DEN HAAG, 30 NOV. De fracties van CDA en PvdA in de Eerste Kamer blijven van mening verschillen over de euthanasieregeling.

Bij de voortzetting vanochtend in de senaat van de behandeling van de Wet op de lijkbezorging, waarin de melding van euthanasie geregeld is, bleek dat stemming over de wet verschoven is naar volgende week.

De CDA-fractie in de Eerste Kamer houdt vast aan de extrawaarborgen die zij vorige week stelde aan de euthanasieregeling. PvdA-woordvoerder Van den Berg is echter tegenstander van verscherpte controle en rechtshandhaving in de uitvoering en hoopte dat minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Simons konden aangeven dat de praktijk meer zal lijken op de huidige. Van den Berg deed een oproep aan de leden van de CDA-fractie om voor de wet te stemmen.

De uitkomst van het debat in de Eerste Kamer blijft onzeker omdat de wet alleen kan rekenen op steun van de regeringsfracties van CDA en PvdA, die onderling verdeeld zijn. Dat zou kunnen leiden tot verwerping van de wet.

De CDA-fractie eiste vorige week al bij monde van woordvoerder Fleers extra waarborgen om de strafbaarheid van levensbeëindigend handelen door artsen te verzekeren. Binnen die fractie zouden naar verluidt drie tot tien leden tegen de wet zijn. Fleers vroeg vorige week een actief opsporingsbeleid door het OM en een registratie van alle meldingen van euthanasie en van levensbeëindiging zonder verzoek. Door centrale registratie zou vervolgens gerichte opsporing door het OM kunnen geschieden wanneer uit bepaalde regio's of door instellingen opvallend veel of juist opvallend weinig meldingen worden gedaan. Nadat minister Hirsch Ballin (justitie) vorige week tegemoet was gekomen aan de eisen van het CDA, bleek gisteren dat dit voor leden van de PvdA-fractie te ver ging. GroenLinks-woordvoerster Van Wijngaarden zei vanochtend: “Hirsch Ballin heeft het nodig gevonden het broze compromis met de PvdA open te breken door verregaand tegemoet te komen aan de CDA-fractie.”

D66-woordvoerster Wessel-Tuinstra, ooit indienster van het eerder dit jaar in de Tweede Kamer verworpen initiatiefwetsvoorstel over de euthanasie, had vanochtend geen goed woord over voor de behandeling van het wetsvoorstel. De “verdediging” van de bewindslieden noemde zij “zwak” en “weinig doordacht”.