Fransen stellen nieuwe eisen aan Gatt

PARIJS, 30 NOV. Voor een succesvolle afronding van de wereldhandelsbesprekingen (GATT) vóór 15 december is totstandkoming van een nieuwe multilaterale handelsorganisatie noodzakelijk. Dat heeft de Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, gisteren gezegd in een interview met het Franse financiële dagblad Les Echos. Juppé zei echter ook dat Frankrijk meer wint dan verliest bij de GATT-akkoord.

“Voor ons vormt de multilaterale handelsorganisatie het hart van de onderhandelingen”, aldus Juppé. Als Washington vasthoudt aan artikel 301 van de Amerikaanse handelswet moet de Europese Unie gelijkwaardige tegenmaatregelen treffen, meent de minister. Artikel 301 geeft de VS het recht eenzijdig vergeldingsmaatregelen te treffen tegen zogeheten oneerlijke handelspartners. Er moet volgens de Franse minister een complete multilaterale handelsorganisatie komen of de Europese Unie moet een instituut opzetten dat dergelijke vergeldingsmaatregelen kan treffen.

Juppé zei “bezorgd te zijn over het feit dat zowel anti-Europese als protectionistische gevoelens wortel schieten in Frankrijk”. Volgens Juppé zal een akkoord de stagnerenede economie in Europa een nieuwe impuls geven.

Juppé zei verder dat Leon Brittan, die namens de Europese Commissie de handelsbesprekingen voert, vóór 6 december schriftelijk moet rapporteren over de gesprekken met de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor. “Als er op 6 december geen stukken zijn, is het onmogelijk de besprekingen voor 15 december af te ronden. Tussen het moment waarop Brittan ons vertelt hoe ver de besprekingen met Kantor zijn gevorderd en het moment dat de Europese ministerraad het groene licht kan geven voor een succesvolle afronding van de Uruguay-ronde, moet er ruimte zijn om zowel op Europees niveau als in Franrijk overleg te plegen.”

De ambassadeur van de EU bij de GATT in Genève, Tran Van Thinh, zei gisteren dat achter de schermen vooruitgang word geboekt in de besprekingen. Volgens hem zijn de Amerikanen bereid om over alle punten van het omstreden landbouwakkoord (Blair House) te praten. De EU heeft hier steeds op aangedrongen om de Fransen, die grote moeite hebben met het akkoord, ter wille te zijn. Van Thinh zei wel te verwachten dat de Amerikanen “belangrijke offers” zullen vragen in ruil voor wijziging van het Blair House akkoord.

Ook een Franse diplomaat die nauw bij de GAAT-onderhandelingen betrokken is, toonde zich optimistisch. “Ik ben er vrijwel zeker van dat het lukt”, zei hij. “Er zal geschopt en geschreeuwd worden, maar het akkoord komt er.”

De Britse minister van handel, Richard Needham, waarschuwde de Fransen gisteren in scherpe bewoordingen voor het mislukken van het GATT-overleg. “Wij hebben de Fransen duidelijk gemaakt dat als GATT mislukt door toedoen van de Franse onverzoenlijkheid, dat zeer ernstige gevolgen zal hebben voor de Europese Gemeenschap.”

De Franse boeren zullen deze week opnieuw actie gaan voeren tegen het GATT-akkoord. De protesten krijgen de vorm van een media-campagne, zo zeiden vakbondsleiders gisteren. (Reuter, AFP)