CNV-IDEE

Het idee van CNV-voorzitter Westerlaken, dat pensioenfondsen dienen te beleggen in Nederland, desnoods met lagere opbrengst, is ten onrechte bestreden in NRC Handelsblad van 20 november.

Beleggingsfondsen kunnen, beter dan individuele beleggers, letten op meer zaken dan winst. Zij dienen normen aan te leggen bij belegging, want aandeelhouders en andere beleggers hebben naast rechten ook plichten.

Anders krijg je grote risico's, zelfs in solide branches. Denk aan de Tilburgse hypotheekbank, die naast Slavenburg niet de eerste failliete bank was; ook vroeger ging, zoals nu, een verzekeringsbedrijf failliet. Het speciale toezicht op beide branches stelt kennelijk heel weinig voor. Bovendien: wat deden de commissarissen en waar bleven vakbonden en ondernemingsraden?

    • Dr.Mr. P.W. Huizenga