'Boerenpartij' wil een 'frisse wind'

SPIER, 30 NOV. “Ik voel mij een gelukkig mens”, zegt veehouder Lucas Zomer uit Hoogeveen aan het slot van de oprichtingsvergadering van de Algemene Democratische Partij (ADP), gisteravond in het Drentse Spier. De ADP wil de “ontevreden groepen in de samenleving” onderdak bieden. Het is een nieuwe 'Boerenpartij', voortgekomen uit het Noordelijk Boerenprotest.

Initiatiefnemer Zomer is tevreden, want op de 22 actiepunten van de ADP is niet of nauwelijks inhoudelijk gereageerd door de ongeveer 150 aanwezigen in de zaal. “Dat betekent dat we de zaak vrij goed hebben gepresenteerd.”

Het merendeel van de boerenstand laat de geboorte van de nieuwe partij gelaten over zich heen komen. Die matheid is voor Zomer een duidelijk bewijs dat de mensen “murw” zijn geslagen. Hoog tijd dus voor een “frisse wind”, het motto van de ADP.

De ADP wil alle ontevreden groeperingen in de samenleving een alternatief bieden. Er is onvrede in de gezondheidszorg, de akkerbouw, bij de politie, het onderwijs, de schippers, vissers en de bejaarden. “Deze mensen hebben het idee dat ze geen stem hebben in het parlement. Zij stemmen op radicale partijen zoals de CD, in de hoop dat het tij keert.”

In april bereidde een commissie van veehouders en akkerbouwers de oprichting van de nieuwe partij voor. De initiatiefnemers kenden elkaar van het Noordelijk Boerenprotest dat twee jaar geleden acties organiseerde tegen de mestregelgeving en dat een proefproces uitlokte over het uitrijden van mest op zandgronden. Akkerbouwer J. Geschiere, lid van de commissie, veroordeelt het “machteloos keuvelend parlement” dat zijn “grondwettelijke taak verkwanselt”, omdat het de regering niet controleert en de ministerraad die “zaken in onderonsjes regelt”. De staat is een “slokop”, het partijkader is verworden tot “het platte yuppendom”, en politieke doelstellingen zijn gebaseerd op “electoraal gewin”.

“Maar”, zo waarschuwt hij, “wie het volk bedriegt wordt door het volk omgebracht.”

Pag.3: ADP hoopt op 'een sneeuwbaleffect'

Het partijprogramma van de ADP bevat concrete en algemene actiepunten. “De belastingen moeten verantwoord verlaagd worden” en “onze rechtstaat moet worden gehandhaafd”. “De overheid heeft een dienende taak”, en een “gestructureerd vreemdelingenbeleid” is nodig. “Misbruik van uitkeringen moet worden gestraft” en “de bejaarden hebben recht op onze zorg” en “criminele buitenlanders moeten worden uitgewezen.”

G. Gloudemans en W. van den Else uit het Brabantse Eerde zijn speciaal naar het hoge noorden afgereisd om Zomer te steunen. “Ik heb meestal gestemd op Aantjes of Lubbers”, zegt varkenshouder Van den Else in Spier. Maar in het CDA kan hij zich niet meer vinden. “Ik heb maanden zitten wachten tot er een groep opstond die de landbouw de ruimte geeft en bevrijdt van de verstikkende regelgeving van de overheid.”

Zomer glundert vanachter de tafel om de Brabante adhesiebetuiging. “CDA'er Van Noord wil de Drentse en Brabantse boeren tegen elkaar uitspelen. Hij zegt dat we andere belangen hebben. Verdeel en heers!” Gloudemans is het met hem eens. “Wij boeren zijn één groep. We moeten schouder aan schouder staan.”

In de zaal zit ook A. Lubberts uit Westerbork, een trouw CDA-stemmer. “Bij die partij voel ik me niet meer thuis. Het leven wordt duurder, maar je krijgt steeds lagere prijzen voor je produkten”, aldus de toekomstig varkenshouder. “De ADP is voor mij een redelijk alternatief.” Veehouder J. Nijholt uit Hoornsterzwaag stemde jarenlang PvdA. De “neergang” van de boerenstand wijt hij aan de regeringsbeleid. “De regering doet niks voor de boeren. Als ik foto's van Alders of Bukman in de krant zie word ik kotsmisselijk. Het hele kliekje besodemietert de boel.”

Volgende week maandag volgt een tweede bijeenkomst van de ADP in Valburg bij Nijmegen. Zomer hoopt op vijf Kamerzetels. De partij legt contacten met de ouderenbonden en de vissers en schippers. “We zijn nog maar in een pril stadium, maar we hopen op een sneeuwbaleffect.”

    • Karin de Mik