Bezettingsgraad Europese industrie

Grafiek: In de fabrieken van de Europese Unie, de voormalige Europese Gemeenschap, heerst malaise. Veel machines draaien op halve kracht of helemaal niet. De bezettingsgraad - het verschil tussen de maximaal haalbare en de werkelijke produktie - bedroeg in het derde kwartaal van dit jaar 77,2 procent. Vier jaar geleden, op het hoogtepunt van de conjunctuurgolf, was de bezettingsgraad van de Europese industrie nog 8,6 procentpunt hoger.

In Spanje staan de meeste machines stil, de fabrieken produceren er momenteel bijna dertig procent minder dan mogelijk is. Ten opzichte van 1989 is de bezettingsgraad in Spanje meer dan tien procentpunt gedaald. Ook Duitse en Britse fabrieken kampen met zo'n grote teruggang. De tegenvallende vraag in de staalindustrie en de basischemie is de belangrijkste oorzaak van de lage capaciteitsbenutting. Nederland kan zich redelijk handhaven, de bezettingsgraad liep in de afgelopen jaren slechts 5,4 procentpunt terug. Volgens het Centraal Planbureau is dat te danken aan hetmoderne, efficiënte machinepark in Nederland.

    • Kim Wannet