Aangezien Amsterdam nog steeds het internationale ...

Aangezien Amsterdam nog steeds het internationale gezicht van Nederland is, gaat de verpaupering van deze stad zelfs Rotterdammers aan het hart.

R. van Hillegersberg, Erasmus Universiteit Rotterdam

De rol die wetenschappers en kunstenaars vroeger in bewustwordingsprocessen hadden, schijnt tegenwoordig te zijn overgenomen door beroemdheden uit de wereld van het amusement.

E.C. van Berkum, Technische Universiteit Delft

Bij het afsluiten van een zorgcontract tussen een voorziening en (vertegenwoordigers van) de verstandelijk gehandicapte dicteert de voorziening wat de verstandelijk gehandicapte vrijwillig mag beslissen.

C. Vlaskamp, Rijksuniversiteit Groningen

Mogelijke resultaten van campagnes van de overheid in de trant van 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid' worden volkomen tenietgedaan door het discriminerende Nederlandse belastingbeleid ten aanzien van de zogenaamde 'tweeverdieners'.

K. Bügel, Rijksuniversiteit Groningen