Vakbonden dreigen de werkgevers met acties

UTRECHT, 29 NOV. De vakorganisaties bij de bedrijfsverenigingen en het GAK hebben de werkgevers een ultimatum gesteld. Als de Kring van Directeuren, de werkgeversorganisatie van de bedrijfsverenigingen en het GAK, het overleg over een sociaal plan niet voor 1 december heeft hervat, zijn acties niet uitgesloten.

Dit stellen de FNV Dienstenbond, de Unie BHLP, de Dienstenbond CNV en de VHP in een brief die vandaag naar de werkgevers is verstuurd.

De overheveling van een aantal taken naar het bedrijfsleven en de overheid heeft tot gevolg dat bij de bedrijfsverenigingen en het GAK 5.500 van de 17.500 banen moeten verdwijnen. Voor 1.650 medewerkers dreigt gedwongen ontslag.

Op vrijdag 19 november deden de werkgevers de bonden een eindbod voor een sociaal plan, waarna de onderhandelingen werden afgebroken. De achterban van de bonden wees dit bod unaniem af.

De bonden denken gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen. Ze hebben voorstellen gedaan voor arbeidstijdverkorting en willen daarvoor onder meer de voor 1994 al overeengekomen loonsverhoging inleveren. De FNV Dienstenbond is het verst gegaan met het voorstel voor een vierdaagse werkweek.

De werkgevers vinden dat onbespreekbaar. Werkgeversonderhandelaar mr. H. van Endt zei vorige week dat een 34-urige vierdaagse werkweek (met behoud van loon) de bedrijfsverenigingen circa 100 miljoen gulden gaat kosten.

De werkgevers willen gedwongen ontslagen beperken met onder meer een vacature-stop, het overplaatsen van een aantal werknemers en het terugdringen van overwerk en werk door uitzendkrachten.

De bonden vinden deze instrumenten weinig concreet. Zij willen van de directeuren van de bedrijfsverenigingen de toezegging dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Ook moet er verder worden gepraat over het plan voor een vierdaagse werkweek, zo stellen de bonden in hun brief.

Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid zei maandag voor de NCRV-radio een vierdaagse werkweek voor noodlijdende bedrijven een goed middel te vinden om massa-ontslag te voorkomen. Een voorwaarde is dan wel dat de werknemers dit zelf betalen en dat kosten niet op de gemeenschap worden afgewenteld. Voor dat laatste voelen de vakbonden niets.