Universiteiten: laat vaste cursusduur van vier jaar los

UTRECHT, 29 NOV. Universiteiten moeten zelf de cursusduur kunnen bepalen van hun studies. Een opleiding moet korter of langer kunnen duren dan de huidige vier jaar.

Dit standpunt heeft het bestuur van de vereniging van universiteiten VSNU vanmiddag ingenomen tijdens het overleg met staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) over diens plannen met het hoger onderwijs. De bekostiging van de universiteiten door de overheid (vijf jaar per voltooide studie) moet echter ongewijzigd blijven, vindt de VSNU.

Cohen wil na lang aandringen van de Technische Universiteiten de cursusduur van sommige technische studies met een jaar verlengen. Hij heeft de universiteiten in verband daarmee gevraagd na te denken over de wenselijkheid van flexibilisering van alle cursusduren. Die flexibilisering mag overigens geen extra geld kosten.

De VSNU is tegen de optie om de wetgever te laten bepalen welke opleidingen voor een langere cursusduur in aanmerking komen en welke niet. Ze vindt dat het volledig aan de universiteiten moet worden overgelaten hun cursusduur vast te stellen. Op die manier kan de variatie tussen de universiteiten worden vergroot, hoopt de vereniging.

De twee opties - deregulering of een grote rol voor de wetgever - zijn aangedragen door een werkgroep die de VSNU instelde na het verzoek van Cohen zich eens te buigen over het vraagstuk van de cursusduur. De vereniging heeft haar standpunt over de cursusduur opgenomen in een reactie op het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) van Cohen. Daarin onderschrijft de VSNU Cohens wens om het wetenschappelijk karakter van de universiteiten en het onderscheid met het hoger beroepsonderwijs aan te scherpen. Het beperken van de studierechten van oudere studenten wordt echter afgewezen. Ook vindt de VSNU dat het doorstromen van hbo-afgestudeerden naar de universiteit niet onmogelijk moet worden gemaakt.

De TU's hebben zich overigens gekeerd tegen voorstellen van andere universiteiten om ook een aantal natuurwetenschappelijke (beta-)opleidingen verlenging te verlenen. Volgens de TU's is “missie van de universitaire beta-opleidingen wezenlijk verschillend van de missie van de ingenieursopleidingen”.

Ook de studentenvakbond LSVB mengt zich in het debat over variatie van de cursusduur. De bond vindt dat de discussie tezeer wordt beheerst door financiële argumenten en bepleit in een notitie die morgen aan Cohen zal worden overhandigd, meer aandacht voor de inhoud van het onderwijs.