UDF: falen Gatt schaadt Frankrijk

PARIJS, 29 NOV. De Franse regering moet bedenken wat voor figuur het land slaat als het straks wordt aangekeken op het mislukken van de Uruguay Ronde. Met die waarschuwing hebben kopstukken van de tweede regeringspartij UDF de regering in Parijs onder druk gezet om toch tot een compromis over het wereldhandelsoverleg te komen.

Oud-president Valéry Giscard d'Estaing en Raymond Barre, onder Giscard minister-president van '76 tot '81, hebben gisteren afzonderlijk van elkaar stevige kritiek geuit op de risico's die de regering-Balladur neemt in de onderhandelingen voor een handelskakkoord in het kader van de Gatt. De overeenstemming in de kritiek is opmerkelijk: beide heren zijn partijgenoten, maar geen vrienden; beiden achten zich geschikt voor het presidentschap.

Giscard d'Estaing sprak van het “welbegrepen eigenbelang van Frankrijk” om de Gatt-besprekingen te laten slagen.“Terwijl ons land als vierde exportnatie in de wereld veel van dit akkoord te verwachten heeft, hebben sommigen een dermate onverantwoordelijk standpunt ingenomen dat het straks kan gebeuren dat Frankrijk de schuld krijgt van een eventueel mislukken van de Uruguay Ronde, zelfs als dat aan andere landen ligt. Laten wij zorgen dat Frankrijk niet geïsoleerd raakt.”

Volgens Raymond Barre maakt Frankrijk internationaal gezien al maandenlang een slechte indruk door een “bangelijke” opstelling in de Gatt-onderhandelingen. Natuurlijk moeten reële tegenwichten tegen de Amerikaanse overmacht bevochten worden, en moeten op het gebied van de douanerechten, dienstverlening en intellectuele eigendom behoorlijke garanties worden bedongen. Maar de Franse regering moet zorgen dat er een akkoord uitkomt en ophouden de kwestie zo zwaar aan te zetten in de media.

De kritiek komt in werkelijkheid als steun in de rug van premier Balladur. Die tracht de Franse boeren tevreden houden door fel tegen de Amerikanen te ageren. Zijn partijgenoot en rivaal voor het presidentschap Chirac dwingt hem daar min of meer toe, terwijl de socialistische oppositie deze binnenbrand in het regeringskasteel laat doorsmeulen.

    • Marc Chavannes