Sociale partners vinden uitlatingen minister te negatief; De Vries: welvaartsgroei is op

DEN HAAG, 29 NOV. Een stijging van de welvaart in Nederland is tot de eeuwwisseling uitgesloten door een toename van de concurrentie uit nieuwe industrielanden. “Op is op”, zei minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) afgelopen zaterdag in een vraaggesprek met het dagblad Trouw.

Volgens De Vries zal loonmatiging tot het jaar 2000 het centrale element van het werkgelegenheidsbeleid blijven. De geringe economische groei die voor de komende jaren wordt verwacht moet worden verdeeld over goede doelen zoals scholing en herverdeling van arbeid.

De organisaties van werkgevers en werknemers reageren zeer kritisch op de uitlatingen van De Vries. “Een zeer negatieve visie”, meent een woordvoerster van de vakcentrale FNV. “Het kabinet moet een adequaat beleid op de rails zetten en niet het hoofd in de schoot leggen.”

Met dit soort uitlatingen straalt De Vries weinig vertrouwen uit in het centraal akkoord, vinden zowel de vakcentrales FNV en CNV als de werkgeversorganisaties VNO en NCW. In het akkoord dat werkgevers en werknemers begin deze maand overeen kwamen, staan loonmatiging en werkgelegenheid centraal. “Zeven jaar op de nullijn is wel een zeer somber scenario”, meent een CNV-woordvoerder.

“Onze economische voorsprong verdwijnt”, zegt De Vries “Dan zullen we ook moeten accepteren dat onze voorsprong in welvaart niet langer houdbaar is.” Een moeilijk boodschap, erkent de CDA-minister die na de verkiezingen van volgend jaar de actieve politiek vaarwel zegt. “Zeker aan een samenleving die verslaafd lijkt te zijn geworden aan altijd meer en beter.”

VNO en NCW voelen zich niet aangesproken door de oproep van De Vries (“ik vraag me werkelijk af wanneer het gezonde verstand op dit punt eens doorbreekt”). “Het gaat niet aan dat De Vries in navolging van premier Lubbers beweert dat de sociale partners het laten liggen”, aldus een VNO-woordvoerder.

Het NCW onderstreept dat De Vries zijn verzet tegen de afschaffing van het minimumloon moet opgeven en meer tempo moet maken met de reorganisatie van de sociale zekerheid. “Op dat punt prijst Nederland zich uit de markt”, aldus een NCW-woordvoerder.

Vanmiddag sprak sprak NCW-voorzitter Blankert op een persconferentie zijn teleurstelling uit dat er “vrijwel niets” is gedaan met de voorstellen van de commissie-Buurmeijer over de WAO, Ziektewet en WW. “Bijna alle voorstellen zijn, in een futloze aanpak, van tafel verdwenen”, aldus Blankert.