Racisme: that's not cricket

De Koninklijke Nederlandse Cricketbond (KNCB) heeft dit weekeinde haar bezorgdheid geuit over de toenemende dicriminatie op de velden. That's not cricket. De bond komt in het geweer nu er steeds meer boze brieven op haar burelen verschijnen.

Pakistaanse en in mindere mate Surinaamse spelers ageren tegen de racistische opmerkingen van hun Nederlandse tegenstanders. Die klagen op hun beurt over het onsportieve gedrag van de donkere spelers en de donkere scheidsrechters. De druppel voor de bond was het duel tussen een (Nederlandse) Arnhemse cricketclub een een (Pakistaanse) vereniging uit Almere, afgelopen zomer. De Arnhemmers zouden naar eigen zeggen met messen zijn bedreigd. De spelers uit Almere ontkennen dit. “Harde maatregelen zijn dan ook noodzakelijk”, sprak voorzitter S. van Hoogstraten op de algemene ledenvergadering. vraag

Tot welke maatregelen gaat de bond over?

Naar aanleiding van het schrikbarende rapport van de Arnhemse club hebben wij naar alle buitenlandse clubs een brief gestuurd met het vriendelijke verzoek zich te houden aan de in ons land geldende normen bij een cricketwedstrijd. Er zijn in Nederland acht clubs die voor het overgrote deel uit buitenlanders bestaan. Verder hebben we de Pakistaanse ambassadeur ingeschakeld. Trouwens, van officiele Pakistaanse zijde wordt ook gezegd: 'pak ze maar aan'.

Welke andere incidenten zijn u bekend?

Een club is al een paar keer niet komen opdagen. Dat kan natuurlijk niet. Over het messentrekken wil ik geen oordeel vellen, maar als je bij een wedstrijd vijftig 'wijdballen' geeft, klopt er iets niet. Normaal zijn er hooguit vijf wijdballen. In de lagere regionen zijn we helaas aangewezen op clubscheidsrechters.

Wordt cricket in Pakistan niet heel anders beleefd?

De Pakistaan is inderdaad emotioneler. De jongens die hier wonen willen zich bovendien extra bewijzen. Cricket is een methode om je te onderscheiden. Maar ons spel vereist dat emoties binnen de perken blijven. vraag

Wat denkt u aan de problemen te doen?

We willen risicoduels door een neutrale arbitrage laten begeleiden. Dan zijn er nooit problemen.

    • Jaap Bloembergen