Positieve reacties op benoeming van nieuwe bisschop van Rotterdam

ROTTERDAM, 29 NOV. De secretaris-generaal van de Nederlandse bisschoppenconferentie pater drs. A.H. van Luyn (58) is benoemd tot bisschop van Rotterdam. De benoeming werd zaterdag om 12 uur gelijktijdig door het Vaticaan en het bisdom Rotterdam bekendgemaakt. Allerwege is positief gereageerd.

Van Luyn, lid van de Sociëteit van St. Fransicus van Sales, volgt mgr. R. Bär op die in maart aan paus Johannes Paulus II zijn ontslag aanbood na aanhoudende geruchten over zijn levenswandel. Vanuit Chevetogne, waar hij domicilie houdt, heeft Bär de nieuwe bisschop gefeliciteerd met zijn benoeming.

Kardinaal dr. A.J. Simonis heeft namens zijn collega's zijn vreugde uitgesproken over de benoeming van Van Luyn. Volgens Simonis heeft Van Luyn gedurende de bijna drie jaar dat hij als secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie werkzaam is “blijk gegeven van groot bestuurlijk inzicht en intense toewijding aan de zaak van geloof en kerk”.

Vicaris-generaal van het Rotterdamse bisdom J.G.M. Zuidgeest toonde zich zaterdag tijdens een persconferentie in het bisschopshuis bijzonder ingenomen met de opvolger van Bär. “Ik kom uit het Westland waar veel tomaten worden verbouwd. Je hebt eerste en tweede soort. Van Luyn is duidelijk eerste soort. Hij is geen duplicaat van mgr. Bär. Van Luyn zal op eigen wijze gestalte geven aan de leiding van het bisdom”, zo zei hij.

De nieuwe bisschop heeft een bestuurlijke carrière achter de rug. Na zijn studie theologie in Turijn en Nijmegen kwam hij in de jaren zestig al snel in bestuurlijke kringen terecht. Het bisdom Rotterdam is voor hem terra incognita. “Mijn eerste prioriteit is dan ook dat ik een uitgebreide rondgang in het bisdom maak om mij van het reilen en zeilen op de hoogte te stellen. Ik ken de specifieke problemen niet”, zo zei hij zaterdag. Binnenkort zal Van Luyn ook een gesprek hebben met zijn voorganger.

Op de vraag of hij, evenals mgr. Bär, contact wil onderhouden met de progressieve Acht Mei Beweging zei Van Luyn daarover eerst te willen praten met zijn collega's. De Acht Mei Beweging heeft bij monde van haar voorzitter, H. Wasser, 'gematigd positief' gereageerd op de benoeming.

'Erg gelukkig' toonde zich pater J. Batist, de voorzitter van de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het bisdom Rotterdam. Van Luyn staat bekend als een “verstandig mens, die op een heel prudente manier met het bisdom en de mensen zal omgaan. Hij is zeker geen figuur die hier de boel komt restaureren”, aldus Batist. Van Luyn zal zich in zijn nieuwe ambt vooral bezig houden met de vraag hoe jongeren op een voor hen aansprekende manier door de kerk kunnen worden bereikt.

De congregatie waarvan hij lid is legt zich vooral toe op jeugd- en jongerenwerk. Tijdens de persconferentie vroeg hij zich bezorgd af of er voldoende mensen in het bisdom zijn voor het pastorale werk. Uit cijfers die het secretariaat van de rk-kerkprovincie eind vorige week publiceerde blijkt dat het totaal aantal pastorale krachten in Nederland is afgenomen van 4.151 in 1975 tot 2.766 op dit moment.

Niet bekend