Ministers EU praten met leiders van Bosnië

GENÈVE, 29 NOV. In Genève overleggen vandaag de twaalf ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie (EU) met de leiders van de strijdende partijen in Bosnië en de presidenten van Servië en Kroatië over de Bosnische oorlog.

Op tafel ligt een EU-voorstel, dat vooral ten doel heeft de Bosnische Serviërs te bewegen tot verdere territoriale concessies aan de Bosnische moslims en de moslims te bewegen tot het ondertekenen van het vredesplan-Owen/Stoltenberg wanneer die concessies inderdaad worden gedaan.

Aan de vooravond van het overleg hebben woordvoerders van de Bosnische Serviërs duidelijk gemaakt niets voor verdere concessies aan de moslims te voelen. Hun leider, Radovan Karadzic, zei concessies uit te sluiten “omdat het om ons gebied gaat”. Hij zei gisteren in Belgrado van het overleg in Genève slechts verdere druk op de Serviërs te verwachten. “Er zal in Genève niets belangrijks gebeuren. De verantwoordelijkheid voor de oorlog zal weer bij de Serviërs worden gelegd.” Volgens Karadzic moeten de Bosnische Kroaten de moslims territoriale concessies doen.

De moslim-leider Alija Izetbegovic, president van Bosnië, zei gisteren voor een verscherping van de sancties tegen de Serviërs te zullen pleiten als zij geen verdere concessies doen. Hij wil in Genève ook de mogelijkheid van sancties tegen Kroatië te berde brengen als de Bosnische Kroaten de moslims geen toegang tot de Adriatische Zee bij het plaatsje Neum gunnen en als de Kroatische president, Tudjman, in Genève niet belooft zich te onthouden van politieke en militaire bemoeienis met de oorlog in Bosnië.

De Servische president, Milosevic, heeft zich niet uitgelaten over het vooruitzicht van opschorting van de internationale sancties als Karadzic de moslims verder tegemoetkomt, maar medewerkers van de Servische president hebben het eerder vorige week al van de hand gewezen.

Tijdens het Geneefse overleg, dat nog vandaag wordt afgerond, wordt verder gesproken over de humanitaire hulpverlening in Bosnië. De EU-ministers eisen van de drie strijdende partijen een garantie dat de hulpverlening komende winter niets in de weg zal worden gelegd. De Bosnische Serviërs, moslims en Kroaten hebben onlangs een akkoord getekend waarin ze de onbelemmerde doorlating van voedselkonvooien garanderen, maar sindsdien is in Bosnië door alle partijen, maar vooral door de Serviërs, een aantal konvooien tegengehouden en teruggestuurd. (Reuter, AP, AFP)