Kooijmans: PvdA juicht, CDA zwijgt

In de schaduw van de hevige schermutselingen over de WAO verstevigde minister Peter Kooijmans de afgelopen week in de Tweede Kamer vrijwel onopgemerkt zijn positie. De buitenlandspecialisten prezen hem zodanig dat hij zijn kin nog meer dan normaal op z'n borst drukte en er nog net in slaagde onder zijn wenkbrauwen door de zaal in te kijken. “Minister Peter Kooijmans kwam, zag en nam in”, sprak Maarten van Traa bijvoorbeeld. De PvdA'er noemde hem zelfs “de Max van der Stoel van het CDA”, naar de enige minister van buitenlandse zaken, die de PvdA ooit heeft geleverd.

Wat Van Traa daar op liet volgen, was nog opvallender: “Maar ik zeg dat maar niet (de vergelijking met Van der Stoel, red.), want dan verminder ik misschien de kansen dat hij als minister van buitenlandse zaken terugkomt en dat zou de PvdA in principe niet op zijn geweten willen hebben.” Een regelrechte oproep aan coalitiegenoot CDA om Kooijmans na de verkiezingen in mei komend jaar te laten terugkeren.

Aan het genoegen waarmee Kooijmans zijn werk sinds begin dit jaar doet, is al enige tijd te merken dat hij ambities heeft om zijn ministerschap in een volgende kabinetsperiode voort te zetten. Of dat ook mogelijk zal zijn, is echter vooral afhankelijk van D66-leider Hans van Mierlo.

In het Haagse politieke wereldje veronderstelt men dat Van Mierlo straks als een van de beide vice-premiers in een drie-partijenkabinet CDA/PvdA/D66 een zware portefeuille mag kiezen. En dan ligt Buitenlandse Zaken voor de hand. De lof van D66-man Doeke Eisma vorige week in de Kamer klonk dan ook wat zuiniger dan die van zijn PvdA-collega.

Eén man deed niet mee aan het concert van loftuitingen: Kooijmans' partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer. De oud-diplomaat is als eerste buitenlandwoordvoerder van zijn fractie dan ook automatisch een van de kandidaten voor het ministerschap. (RM)

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink