'Iedereen mag tot zijn 65ste blijven werken'

DEN HAAG, 29 NOV. Iedereen die dat wil, moet tot zijn 65ste kunnen blijven werken. Deze stelling werd vandaag met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Daar werd onder voorzitterschap van Kamervoorzitter Deetman een speciale zitting gehouden waarbij vier gelegenheidsfracties bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties voor ouderen, jongeren, werknemers en werkgevers ter gelegenheid van het Europees jaar van de ouderen debatteerden over het ouderenbeleid.

Alle deelnemers aan het 'Parlement der Generaties' vonden dat 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' gevoerd moet worden waarbij werknemers tot hun 65ste kunnen blijven doorwerken. De jongeren stelden daarbij wel de voorwaarde dat er genoeg banen beschikbaar zijn. “Als gekozen moet worden tussen een jonge werknemer die nog een heel leven voor zich heeft en een oudere werknemer die veertig jaar heeft gewerkt, kies ik voor de jongere”, aldus voorzitter S. Dijksma van de Jonge Socialisten. De ouderenfractie daarentegen liet weten niets te voelen om als “uitruil” op de arbeidsmarkt te worden gebruikt. “De beschikbare hoeveelheid werk moet eerlijk verdeeld worden over jongeren en ouderen”.

Ook de werkgeversorganisatie VNO is voorstander van het blijven werken tot 65 jaar. Overgangsregelingen zoals seniorenverlof en deeltijd-VUT zijn volgens de VNO ongunstig.

Andere stellingen waarover werd gediscussieerd, waren bijvoorbeeld dat de AOW aan CAO-lonen moet worden gekoppeld en dat de VUT moet worden afgeschaft omdat die onbetaalbaar wordt en een te zware wissel trekt op de solidariteit van de jongere generaties.