Hes-dochter EBS stoot terminal af

European Bulk Services (EBS) draagt per 31 december de Laurenshaven oost terminal, de voormalige Botlek terminal, over aan het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Daarover hebben EBS, de belangrijkste dochtermaatschappij van Hes Beheer, en het Havenbedrijf in beginsel overeenstemming bereikt. De gemeente Rotterdam koopt het huurcontract af.

Na afwaardering van activa en kosten voor verplaatsing en opruiming van apparatuur blijft voor EBS een bijzondere bate over van 10 à 12 miljoen gulden. Dat bedrag zal grotendeels worden gebruikt voor vermindering van de schuldenlast van EBS. De 43 werknemers van Laurenshaven Oost zullen binnen EBS worden herplaatst of gebruik maken van ouderenregelingen. Herplaatsing is mogelijk doordat ook EBS-personeel van andere lokaties een beroep zal doen op ouderenregelingen.

Er is wekenlang gepraat over het al dan niet handhaven van de verlieslatende Laurenshaven Oost Terminal. Begin 1992 werd deze lokatie in bestuurlijke zin geïntegreerd met de daartegenover liggende Laurenshaven West Terminal. Het goederenpakket van Laurenshaven Oost is ten gevolge van de structurele achteruitgang in de aanvoer van mineralen sterk ingekrompen en omvat thans nog overwegend mangaanerts en antraciet. Naar verwachting zal de aanvoer van mangaan-erts volgend jaar zelfs volledig uit het zicht verdwijnen als gevolg van het wegvallen van de vraag.