D66 verslikt zich in stemprocedure

Kunnen ze bij D66 stemmen? Nog even en dan moeten in totaal 82 kandidaten van D66 voor een zetel in de Tweede Kamer op voor herexamen.

Voor de tweede maal mogen de leden schriftelijk kenbaar maken, hoe hun favoriete fractie eruit ziet. Het verschil met de eerste keer is dat nu ook de zittende Kamerleden 'meedraaien'. Samen met de zeventig kandidaten die uit de eerste stemmingsronde naar voren kwamen, verschijnen zij deze weken voor de stemadviescommissie. Deze commissie onder leiding van PTT-topman Wim Dik zal een 'globaal' stemadvies verstrekken: wie moeten er bij de eerste tien, wie bij de volgende tien, wie op een plaats vanaf twintig tot dertig, enzovoorts.

Het advies is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is een goede uitleg bij het stemformulier. Want het hardnekkige gerucht gaat dat er bij de eerste stemming nog wel het een en ander mis is gegaan. De leden van D66 moesten uit een lijst van in totaal 147 kandidaten minimaal twintig en maximaal veertig namen zetten op een voorgenummerd stemformulier.

Veel leden realiseerden zich echter niet dat de plaats op het stemformulier tevens bepalend was voor het aantal punten. Nummer 1 kreeg 40 punten, nummer 2 kreeg 39 punten en nummer 40 tenslotte 1 punt. Nogal wat leden verkeerden in de veronderstelling dat het louter ging om het noemen van namen en hanteerden daarbij het alfabetisch gerangschikte kandidatenboek. Het zou kunnen verklaren waarom de eerste vier kandidaten die in het boek staan vermeld bij de eerste veertien eindigden. Zij werden het eerst genoteerd en haalden daarmee het meeste aantal punten binnen. Want gek blijft het dat totaal onbekende figuren in D66 hoog op de lijst eindigden en bijvoorbeeld de schrijver van het partijprogramma, Bert Bakker, niet verder kwam dan een 21ste plaats.

Was het stemformulier nu zo onduidelijk? Op het formulier stond dat de uitslag wordt bepaald “volgens methode B van het huishoudelijk reglement”. D66-ers en huishoudelijke reglementen. Dat zijn nu net twee dingen die zich niet met elkaar verdragen.(MK)

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink