Conflict CDA en PvdA dreigt over euthanasie

DEN HAAG, 29 NOV. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer dreigt haar steun aan de euthanasie-regeling in te trekken. Reden hiervoor is de toezegging van minister Hirsch Ballin (justitie) aan de CDA-fractie in de senaat om euthanasiemeldingen te gaan registreren en een actief vervolgingsbeleid van artsen te voeren.

Tijdens het begin van de behandeling vorige week in de senaat van de Wet op de lijkbezorging, waarin de euthanasiekwestie geregeld wordt, dreigde een aanzienlijk deel van de CDA-fractie niet in te stemmen met de regeling. Namens zijn fractie vroeg CDA-senator Fleers minister Hirsch Ballin een aantal waarborgen in te bouwen om de strafbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding te onderstrepen.

Eerder dit jaar accepteerde de Tweede Kamer een euthanasieregeling die alleen steun kreeg van de coalitiepartners CDA en PvdA. Deze houdt in dat de euthanasie en hulp bij zelfdoding strafbaar blijven, maar dat medici die zich houden aan een reeks zorgvuldigheidseisen praktisch zeker zijn van straffeloosheid. Vrij algemeen is dit compromis uitgelegd als een waarbij “het CDA de norm had gekregen en de PvdA de praktijk”.

Tijdens de behandeling van de euthanasieregeling vorige week steunde PvdA-senator Van den Berg het regeringsvoorstel, maar hij benadrukte ook “dat onze fractie de oplossing van het vraagstuk niet ideaal vindt”.

Verscheidene leden van de PvdA-fractie zeiden vanochtend “grote moeite” te hebben met de toezeggingen van de minister van justitie. Mevrouw Jaarsma-Buijserd zei “met kromme tenen” geluisterd te hebben naar Hirsch Ballin. “Over dit onderwerp hebben CDA en PvdA een wankel evenwicht in een broos compromis bereikt. De opmerkingen van Hirsch Ballin over registratie van euthanasiemeldingen en actieve vervolging van artsen, verschuiven het evenwicht. Dat kan aan onze kant tot ernstige problemen leiden.” Haar fractiegenote Van der Meer beaamt dit: “Registratie leidt er toe dat artsen niet meer gaan melden. Daarmee bereikt Hirsch Ballin het tegendeel van wat hij wil. Als hij gaat afwijken van wat er eerder is afgesproken, komt alles op losse schroeven te staan,” aldus Van der Meer. PvdA-woordvoerder Van den Berg onthield zich gisteravond van commentaar.

Ondertussen is ook niet zeker dat de toezeggingen van Hirsch Ballin de twijfel hebben weggenomen bij een deel van de CDA-fractie in de senaat. Naar verluidt zouden drie tot tien leden van de fractie aarzelen. Tijdens de CDA-partijraad afgelopen zaterdag in Ede riep minister-president Lubbers de senatoren op in te stemmen met de wet. “Zekerheid aan een arts dat hij nooit iets te duchten heeft als hij zich aan de zorgvuldigheidseisen houdt, wordt juist niet gegeven,” aldus Lubbers.

    • Frank Vermeulen