Bestuurscrisis in Gymnastiek Bond

BEEKBERGEN, 29 NOV. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) is zaterdag tijdens de bondsvergadering in Beekbergen afgetreden.

Een crisiscomité bestaande uit zeven leden zal trachten voor medio februari, wanneer een buitengewone algemene bondsvergadering wordt gehouden, een oplossing voor de problemen te vinden. De bondsvergadering kon zich niet vinden in een contributieverhoging van een gulden. Volgens voorzitter Mannen van de KNGB ligt er echter een diepgaander meningsverschil over de aanpak bij clubs ten grondslag aan de problemen.