Beleggingsfondsen blijven achter bij marktontwikkeling

ROTTERDAM, 29 NOV. Het rendement van de Nederlandse beleggingsfondsen blijft over het algemeen achter bij de rendementsontwikkeling van de financiële markten waarin zij beleggen. Dit concludeert ABN Amro in het jaarlijkse onderzoek naar beleggingsinstellingen. In de afgelopen drie jaar haalden van de aandelenfondsen alleen de instellingen die belegden in Noord-Amerika gemiddeld een beter resultaat dan de rendementsontwikkeling op de lokale aandelenbeurzen. Beleggingsfondsen in obligaties bleven licht achter bij de internationale rendementsontwikkelingen. Ook in de periode juni 1992 tot en met juni van dit jaar bleef het rendement volgens het ABN Amro-onderzoek onder dat van de relevante indices.

De Unie is de laatste jaren duidelijk zelfbewuster geworden, constateert Moeskops. Zelfbewuster ten opzichte van werkgevers, maar ook ten opzichte van collegabonden. “We gaan niet zo snel meer opzij.” Anders dan in de jaren zeventig en begin tachtig, toen het recht van de sterkste nog gold en vakbondsonderhandelaars vooral over een grote mond moesten kunnen beschikken, is nu volgens Moeskops veel meer ruimte voor overleg en kunnen alle partijen hun ideeën inbrengen. “De Unie komt nu beter tot zijn recht dan in het tijdperk van de polarisering, al zijn we wel juist in die tijd als een soort Calimero opgestaan om weerwerk te bieden tegen de FNV.”