Achterban tegen nieuwe WAO; Brinkman krijgt geen steun Lubbers

PAG.3 ACHTERGROND

EDE, 29 NOV. CDA-fractieleider Brinkman mist de steun van premier Lubbers om nog in deze kabinetsperiode nieuwe ingrepen uit te voeren in de WAO.

Het pleidooi dat Brinkman vorige week in de Kamer hield stuit ook op bezwaren bij de achterban van het CDA. Dit bleek zaterdag op een partijraad van het CDA in Ede.

Lubbers vindt dat eerst de resultaten van de onlangs aangepaste WAO-wetgeving moeten worden afgewacht voordat nieuwe ingrepen worden gedaan. “We moeten eerst vaststellen wat voor resultaten dit zal opleveren”, aldus Lubbers.

Brinkman kwam dit weekeinde ook in aanvaring met PvdA-leider Kok over de WAO. Kok beschuldigde Brinkman ervan dat hij “onsmakelijke politieke spelletjes” speelt met de WAO, terwijl Brinkman de PvdA er de schuld van gaf dat de Kamer aanbevelingen van de commissie-Buurmeijer afwees.

Brinkman zei in Ede dat geen enkele partij een debat uit de weg kan gaan over maatregelen om een toename van het aantal arbeidsongeschikten tegen te gaan. “Om die discussie kan niemand heen”, aldus Brinkman, die eraan toevoegde dat hij niet de bestaande WAO-wetgeving in gevaar wilde brengen. “Steeds meer mensen in de WAO: dat moet worden gekeerd. De vraag is hoe we de boel overeind kunnen houden”, aldus Brinkman. “Je kunt er niet aan ontkomen om de WAO tegen het licht te houden.”

Maar Kok reageerde voor de AVRO-radio met een scherpe aanval op Brinkman. Hij noemde het “onverstandig” om de WAO ter discussie te stellen. “We moeten met die nieuwe wetgeving het uiterste doen om tot betere resultaten te komen bij het beheersen van het aantal arbeidsongeschikten”, aldus Kok. Hij vindt dat Brinkman met zijn oproep om weer over “bestaande gevallen in de WAO” te gaan praten dat proces doorkruist.

Brinkman kreeg vorige week, tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het rapport van de commissie-Buurmeijer over sociale zekerheid, al een aanvaring met Wöltgens, de fractieleider van de PvdA. Op een spreekbeurt in Groningen zei Brinkman dat er nieuwe ingrepen in de WAO nodig waren. Volgens Wöltgens creëert Brinkman onrust op een moment dat de nieuwe WAO-wetten nog maar pas van kracht zijn. Kok verhevigde de aanval op Brinkman met de opmerking dat de CDA-fractieleider “zijn hand heeft overspeeld” in Groningen en daarna in de Tweede Kamer. “Dat is niet goed bekomen”, aldus Kok. “Laten we er nu een streep onder zetten in plaats van hier door te gaan met een nogal onsmakelijk politiek spelletje.”

Brinkman hield zijn partijgenoten in Ede voor dat hij voor duidelijkheid wil zorgen, en daarbij wees hij op het probleem van een groeiend aantal mensen in de WAO.

Pag.3: 'Geen foute inschatting'

“Een partij als het CDA wil helder zijn en zegt dat we in moeilijke jaren komen, want het gaat niet goed met de economie. Juist daarom willen we het stelsel houdbaar houden, of het nu gaat over de bijstand, bejaardenoorden of de WAO.” Hij ontkende een inschattingsfout te hebben gemaakt door de WAO ter discussie te stellen. “Het is een inschatting dat we de komende jaren zwaar weer krijgen. Als je dan niet tijdig de weersvoorspelling aanreikt, dan gebeuren er ongelukken”, aldus Brinkman.

De CDA-fractieleider wees erop dat hij steun had gekregen van premier Lubbers en minister De Vries (sociale zaken). In het CDA wordt echter aan die steun getwijfeld omdat Brinkman zijn uitspraken in Groningen deed in de verwachting dat het kabinet met nieuwe WAO-voorstellen zou komen. Het kabinet deed deze echter niet. Premier Lubbers meent dat er geen “noodsituatie” is die verder ingrijpen vergt. Lubbers zei “naast en achter Elco Brinkman te staan”, en hij zei de CDA-leden dat hij zelf in het verleden herhaaldelijk heeft gewezen op het grote aantal arbeidsongeschikten. “Er is geen verschil tussen Brinkman en mij”, aldus Lubbers in een poging de eenheid te herstellen.