Aanhoudende koersstabiliteit op Euro-obligatiemarkten

ROTTERDAM, 29 NOV. De consolidatie op de Europese obligatiemarkten hield ook vorige week aan.

De economische cijfers konden de markten nauwelijks beroeren, hoewel het Duitse geldgroeicijfer M3 voor een lichte opwaartse druk op de rente zorgde. De Spaanse regering vindt het huidige niveau van de lange rente zo aantrekkelijk, dat zij als laatste Europese regering ook met een emissie komt van een lening die langer dan tien jaar loopt. In het Verenigd Koninkrijk zorgde de minister van Financiën voor positief nieuws door de base rate te verlagen; in Denemarken werd voor de zesde maal in ruim twee maanden het disconto verlaagd.

Nederland. De Nederlandse obligatiemarkt bleef afgelopen week nagenoeg liggen, hoewel het Duitse M3-cijfer op maandag voor licht stijgende rentes zorgde. Dit cijfer ligt met 6,8 procent nog steeds boven de doelstelling van de Bundesbank en was hoger dan de markt had verwacht. Sommige beleggers vrezen dat een volgende Duitse discontoverlaging langer op zich zal laten wachten. Het is echter te verwachten dat aan M3 in de toekomst minder gewicht moet worden toegekend. Vanwege de inverse Duitse yieldcurve is veel geld op deposito gezet, waardoor de geldhoeveelheid toenam. Het is de verwachting dat bij een terugkeer naar een normale yieldcurve - een rentestructuur waarbij de korte rente lager is dan de lange rente - veel geld van deposito's wordt belegd in obligaties en aandelen.

Het Duitse geldgroeicijfer zorgde voor een lichte druk op de D-mark, waarvan de gulden iets kon profiteren. Het korte renteverschil liep weer op tot ruim 40 basispunten. Het is echter de vraag of De Nederlandsche Bank nu al van deze positie gebruik zal maken om onafhankelijk van de Bundesbank de speciale beleningsrente te verlagen.

Britse renteverlaging. Na de positieve inflatiecijfers, die twee weken geleden werden bekendgemaakt, was de verlaging van de base rate met een half procentpunt naar 5,5 procent geen verrassing meer. Wel kwam deze eerste verlaging sinds 26 januari eerder dan verwacht. Men ging ervan uit dat Kenneth Clarke, de Britse minister van Financiën, deze week bij de presentatie van de overheidsbegroting de verlaging bekend zou maken. Naar verwachting zal de begroting voorstellen voor belastingverhogingen bevatten, die vooral de Britse consument zal treffen, en meer bezuinigingen en lastenverzwaringen. Analisten veronderstellen dat de begroting wel eens 'harder' zou kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen en een base rate verlaging helpt dan om de pil te verzachten. De Britse obligatiemarkt reageerde per saldo nauwelijks op de renteverlaging.

Italiaanse verkiezingen. De regionale verkiezingen van vorige week zondag leverden een zege op voor zowel de extreem rechtse als linkse politieke partijen, terwijl de centrumpartijen als socialisten en christendemocraten werden weggevaagd. De politieke toekomst voor Italië wordt nu minder duidelijk dan voorheen, waardoor de Italiaanse financiële markten onder druk kwamen te staan. De lire daalde in twee dagen tijd zo'n twee procent, terwijl de Italiaanse 10-jaars rente in dezelfde periode 35 basispunten opliep. Met een niveau van 9,7 procent was de lange rente weer even hoog als eind september en bijna een vol procentpunt hoger dan de bodem, die half oktober werd bereikt.

Spaanse lange obligatie. De Spaanse monetaire autoriteiten hebben aangekondigd begin december een 15-jarige staatslening te emitteren. Het is de eerste lening met een looptijd langer dan 10 jaar, alle andere Europese overheden hebben wel al langere leningen uitstaan. De lening noteerde in grijze markt een effectief rendement van 8,65 procent, zo'n 20 basispunten meer dan de 10-jaars rente. Ter vergelijking, in Frankrijk is het renteverschil 25 basispunten; in Nederland is de spread met 30 basispunten nog iets groter.

Met de emissie wordt ingespeeld op de Europese trend om langere leningen uit te geven. Zo gaf de Italiaanse overheid enige tijd geleden nog voor het eerst een 30-jaars lening uit. Langlopende leningen zijn in het algemeen attractief voor pensioenfondsen en levensverzekeraars. Deze beleggers hebben immers ook langlopende verplichtingen. Het is ook deze doelgroep waar de Spaanse overheid zich op richt. Daarbij horen met nadruk ook buitenlanders. Op dit moment is al zo'n 40 procent van de Spaanse overheidsschuld in buitenlandse handen. Daarbij komt dat Europese pensioenfondsen en verzekeraars steeds meer in het buitenland beleggen, getuige bijvoorbeeld de toestemming die minister Kok vorige week gaf aan het ABP om in de toekomst 10 procent van het vermogen buiten de landsgrenzen te beleggen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco Groep