Sobi wil vertrek commissaris Van Andel bij Groeigarant

ROTTERDAM, 27 NOV. De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) verzocht drs. Harry van Andel, commissaris van Groeigarant Beheer, uit zijn functie te ontheffen. Vorige week richtte Sobi een identiek verzoek aan de centrale bank met betrekking tot mr. Jonathan van Andel, directeur van Groeigarant Beheer. Jonathan - een broer van Harry - kondigde gisteren zijn vertrek aan. Groeigarant Beheer voert de directie over het gelijknamige beleggingsfonds.

Sobi-directeur P. Lakeman is tevreden met het vertrek van Jonathan, maar meent dat ook de positie van broer Harry onhoudbaar is. Volgens Lakeman was Harry volledig op de hoogte van de eventuele misstappen die zijn broer in het verleden heeft gemaakt.

Hoewel Harry slechts commissaris is bij Groeigarant Beheer, vindt Lakeman dat ook hij in feite deel uitmaakt van de directie en dus onder het toezicht valt van DNB. Een woordvoerder van de centrale bank verklaart echter dat de DNB de commissarissen van Groeigarant Beheer niet hoeft te screnen. Volgens Lakeman zit daar een duidelijke leemte: “De directie van Groeigarant Beheer is statutair afhankelijk van de raad van commissarissen. Stel: de raad van commissarissen van Groeigarant Beheer bestaat uit vijf criminelen. Dan zouden zij in feite de leiding hebben.”

Op 15 januari bracht Sobi een beschuldiging tegen Jonathan van Andel naar buiten. Hij zou zich in het verleden bewust schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatige daden. Van Andel besloot hierop zijn functie in eerste instantie “voor onbepaalde tijd” niet uit te oefenen.

Jonathan zou in 1988 als bestuurder van De Centrale Administratie (DCA) deze onderneming stiekem aan zichzelf hebben verkocht. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van twee bedrijfjes waarvan hij samen met zijn broer Harry grootaandeelhouder was. Daarbij werden de certificaathouders van DCA ernstig benadeeld.

De gedupeerde certificaathouders van DCA sleepten Jonathan voor de rechter. Hij werd veroordeeld wegens “onzorgvuldig gedrag” en het “te kwader trouw” optreden jegens de ceriticaathouders. Daarbij werd de poging van de bestuurders veroordeeld om DCA “op heimelijke en slinkse wijze” naar de Van Andels over te hevelen. Inmiddels hebben de gedupeerden een schadevergoeding ontvangen.

In een brief aan zijn zakenrelaties heeft Harry van Andel de aantijgingen van Sobi ontkend. Tevens dreigt hij Sobi met gerechtelijke stappen.

Geheel los van deze affaire werd Harry van Andel donderdag door het Amsterdamse Gerechtshof gelast zijn funktie als gedelegeerd commissaris bij Landinvest neer te leggen. Landinvest is een grondbank die betrokken is bij de activiteiten van de familie Poot rond Schiphol. Harry van Andel staat op voet van oorlog met de familie Poot. Die oorlog wordt via vele juridische procedures voor de rechter uitgevochten.