Salaris bij de overheid

Grafiek: Ministers, commissarissen van de Koningin en de president van de Hoge Raad zijn de best betaalde overheidsfunctionarissen. Per jaar verdienen zij 203.340 gulden. Een treedje lager staat de staatssecretaris die ruim 12.500 gulden minder op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt.

Veel minder goed betaald worden matrozen der derde klasse van de Marine. Met een bruto salaris van 25.287 gulden zijn zij - mits jonger dan 23 jaar - de minst betaalde overheidsdienaren. Het wettelijk minimumloon voor mensen van 23 jaar en ouder is 25.958 gulden per jaar.

Op de universiteit is sprake van grote verschillen tussen de verdiensten van de hoogleraren in de hoogste salarisschaal (B) en de assistenten in opleiding (AIO). Verdient de professor maximaal 168.144 gulden, een AIO-salaris begint op 24.038 gulden.

    • Niek den Tex