Onderzoek in Italië naar bouwschandalen bij projecten op Aruba

ORANJESTAD, 27 NOV. Begin volgend jaar zullen teams van het openbaar ministerie en de politie van de Nederlandse Antillen en Aruba in Italië een aantal belangrijke verdachten en getuigen horen in verband met bouwschandalen waarbij tientallen miljoenen guldens zijn verdwenen en smeergeld aan diverse betrokkenen is uitgedeeld.

Bij deze verhoren gaat het om een afronding van de justitiële onderzoeken naar de corruptiezaak rondom uitbreiding van het vliegveld Prinses Juliana op Sint Maarten en de zwendel met het kapitale hotel Beta op Aruba. Op Sint Maarten liet de betrokken aannemer het al afweten vóór er een schop in de grond was gestoken onder het mom van een faillissement, nadat hij grote bedragen had opgestreken. Bij het Beta-hotel vertrok aannemer Sicel met de noorderzon nadat het karkas van het gebouw was opgetrokken en de bouwsom was geïnd en uitgedeeld aan betrokkenen en tussenpersonen. Als de schade niet verhaald kan worden, lijden de Antilliaanse en Arubaanse overheden en mogelijk ook Nederland grote schade.

Officier van justitie mr. F.J. Gorter van Aruba zegt in een gespek met deze krant dat de Italiaan dr. Vincenzo Bertucci hem onlangs in een verklaring heeft laten weten dat hij weigert in Nederland, op Aruba of de Antillen gehoord te worden. Betucci trad op als 'financieel makelaar' voor onder andere het Beta-project (tussenpersoon bij het verwerven van een lening bij de Italian International Bank en herverzekering van die lening bij Sace). Eerder had hij verklaard wel op Nederlands grondgebied verhoord te willen worden, maar slechts op voorwaarde dat hij niet zou worden aangehouden. Aan die voorwaarde heeft Nederland niet willen voldoen.

Bertucci zal nu in Rome worden verhoord, evenals Spartaco Ghini en zijn dochter Vittoria Ghini, destijds directieleden van de betrokken aannemer Sicel Beico. De Siciliaanse aannemer Graci, die een rol speelde in het schandaal met de uitbreiding van de luchthaven en de zeehaven op Sint Maarten, is verdachte voor de Antilliaanse justitie.

Volgens officier van justitie Gorter is het de bedoeling het proces-verbaal in de zaak van het Beta-hotel in maart klaar te hebben. In januari reizen twee rechters-commissarissen, een van de Antillen en een van Aruba, twee officieren van justitie en een aantal politiemensen van beide landen naar Rome voor het verhoor van de Italiaanse verdachten. Nu de afronding van het onderzoek zich op Italië concentreert, zal het verder vanuit Nederland worden geleid. Binnenkort worden de op Aruba inbeslagggenomen dossiers - 35 volle verhuisdozen - naar Nederland overgebracht.

Voor de bouw van het Beta-hotel op Aruba is eind jaren '80 een lening van 50 miljoen dollar afgesloten en herverzekerd door Sace. Veertig procent van dat geld, 20 miljoen dollar, is ten onrechte geïnd en verdwenen. Op Aruba zijn de belangrijkste verdachten notaris mr. J.R. Croes, die procuratiehouder van Beta Enterprises was en de Panamees Alfredo Oranges Bustos die het noodlijdende Beta nu nog leidt.

    • Theo Westerwoudt