Martinair: vliegramp door foute informatie

HILVERSUM, 27 NOV. De oorzaak van de ramp met de DC-1O van Martinair op het vliegveld van Faro ligt volgens Martinair waarschijnlijk bij de weerkundige dienst van dat vliegveld. Deze zou de recentste windsnelheden niet hebben doorgegeven aan de bemanning van de Anthony Ruys. “Als de actuele windrichting en windsnelheid waren opgegeven, zou de gezagvoerder tijdig een doorstart hebben gemaakt”, aldus Martinair.

Tot nog toe heeft de maatschappij het standpunt verkondigd dat de ramp, die 52 passagiers het leven kostte, uitsluitend is veroorzaakt door een 'onverwachte, harde windstoot van opzij'. Deze mening werd al kort na het ongeluk op 21 december 1992 naar buiten gebracht door president-directeur M. Schröder.

Dat dit standpunt nu is verlaten heeft volgens Martinair te maken met de informatie die gisteravond via het televisieprogramma Reporter naar buiten kwam. “Wij hebben een hele tijd gezwegen, maar voelen ons verplicht te reageren nu er wildwest verhalen worden verteld”, aldus een woordvoerder.

In de tv-uitzending werd de oorzaak van de ramp voornamelijk gelegd bij het gebruik van de autothrottle. Dit is een systeem dat de gekozen snelheid van het toestel automatisch regelt. Indien er bij de landing sprake is van harde wind uit wisselende richtingen zou dit systeem gevaar kunnen opleveren omdat de automatische snelheidsaanpassing telkens 6 tot 8 seconden in beslag neemt. Handbediening door een op de voortdurend wisselende windrichtingen anticiperende vlieger, zou in die situatie te verkiezen zijn.

In Faro zou, volgens Reporter, wind van achter hebben geleid tot het nagenoeg wegnemen van het motorvermogen door de autothrottle. Toen onmiddellijk daarna de wind tegenblies was het systeem niet bij machte tijdig de snelheid op te voeren en stortte het toestel van dertig meter hoogte op de landingsbaan. In de uitzending verklaarde het hoofd van de meteorologische dienst op het vliegveld van Faro, A. Atunes Dias, dat de ramp niet kan zijn veroorzaakt door uitsluitend de weersomstandigheden.

Martinair bevestigt dat het gebruik van de autothrottle door de vliegers verplicht is onder alle vluchtomstandigheden. De KLM hanteert dezelfde regel. Andere maatschappijen laten de keuze van het al of niet gebruiken van het systeem over aan de vliegers. Martinair laat weten geen redenen te zien deze gedragslijn nu bij te stellen. Dit standpunt zou volgens een woordvoerder zijn ingenomen na overleg met de Rijksluchtvaartdienst, KLM en de fabrikant van de DC-10, McDonnell Douglas.

Niet bekend