Lee Harvey Oswald

Hartelijk dank voor uw uitvoerig en goed gedocumenteerd artikel over Lee Harvey Oswald. Hier enkele correcties op de bijschriften bij de foto's:

Foto 2 toont Lee en Marina na, niet vóór hun huwelijk. Zie Commission Exhibit 290 in deel XVI van de 26 delen documentatie van de Warren Commission. Uit kledij en vegetatie blijkt ook dat het een zomerse foto is, en de Oswalds trouwden op 30 april 1960 na elkaar pas enkele weken te hebben gekend.

Foto 3 toont de achtjarige Lee niet met de uniformpet van zijn broer Robert, die enkele jaren ouder was, doch vermoedelijk met die van zijn halfbroer John Pic, beroepsmilitair bij de US Coast Guard.

Foto 5 toont Oswald niet bij aankomst in Rusland (1959), doch in de VS, vermoedelijk in New Orleans in 1963. In 1959 zag Oswald er totaal anders uit, zie de foto CE 2963 in deel XXVI. Veel jonger, en dikker.

Foto 8 toont Oswald niet in de vroege jaren zestig, doch op 22 november 1963 als arrestant in Dallas (met wond boven het rechteroog). Zie CE 2964, eveneens in deel XXVI.

De tekst van het artikel vermeldt abusievelijk dat de weduwe Oswald tweemaal hertrouwde; ze hertrouwde echter slechts één keer, maar was eerder gehuwd geweest met de heer Pic.

Het eindrapport van de commissie-Warren bestaat niet uit 26 zware boeken; dit zijn de 26 delen van de gepubliceerde documentatie (getuigenverklaringen en bewijsstukken). Het gepubliceerde rapport bestaat slechts uit één deel, maar in mijn werkje 'Invitation to Hairsplitting' (in Nederland verschenen) zet ik uiteen, dat er twee rapporten door de commissie-Warren werden geschreven: een waarheidsgetrouw rapport dat uitsluitend voor president Johnson bestemd was en nooit gepubliceerd is, en het bekende Warren Rapport, dat een totaal fictieve gang van zaken beschrijft, maar zich in zijn 'bijwerk' (kaftopdruk, titelpagina, voorwoord, begeleidend schrijven aan president Johnson, aanhangsels, enz.) duidelijk als niet-officieel bijprodukt van de Commissie te kennen geeft. De inhoud van het waarheidsgetrouwe officiële rapport kan worden gereconstrueerd door uiterst nauwkeurig onderzoek van de 26 delen documentatie, die vol zitten met 'hidden messages' van de Commissie.

Oswalds laatste verblijfplaats in Europa was overigens, zoals u reeds opmerkt, Rotterdam, en wel, naar het schijnt, het adres Mathenesserlaan 250, zie CE 18, p. 42 van deel XVI.

    • Jacques Zwart