Kabinet tegen verplichte polioprik

DEN HAAG, 27 NOV. Inenting tegen polio wordt niet verplicht, zo heeft het kabinet gisteren besloten. Wel wil het kabinet het mogelijk maken dat jongeren van twaalf tot en met 17 jaar zich zonder toestemming van hun ouders kunnen laten vaccineren. Voor kinderen tot twaalf jaar blijft de mening van de ouders doorslaggevend.

De discussie over het al dan niet verplicht inenten ontstond tijdens de polio-epidemie van vorig jaar; 68 mensen werden ziek, van wie er twee overleden. Staatsecretaris Simons (volksgezondheid) vroeg een jaar geleden, toen de epidemie op haar hoogtepunt was, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid om advies. Nu volgt het kabinet op dat punt het advies van de raad om verplichte vaccinatie achterwege te laten. Praktisch gezien leek het de commissie niet handig dwang te introduceren in een vaccinatieprogramma (tegen kinkhoest, difterie, tetanus en haemophilus influenza B) dat op vrijwilligheid is gebaseerd. Artsen zouden worden gedwongen een medische handeling uit te voeren bij mensen die dat niet willen. Dwang zou veel mensen afschrikken.

Het kabinet wijst er op dat van belang is dat mensen die reeds gevaccineerd zijn, geen risico lopen door ongevaccineerden besmet te worden. Wie vaccinatie afwijst loopt een bewust gekozen risico om besmet te worden. Ongeveer 94 procent van de bevolking is ingeënt tegen polio.