Irak stemt in met controle bewapening

NEW YORK, 27 NOV. De Iraakse regering heeft gisteren formeel ingestemd met lange-termijncontrole op haar wapenprogramma's, en daarmee een belangrijk obstakel weggenomen voor opheffing van het internationaal verbod om olie te exporteren.

In een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties schrijft de Iraakse minister van buitenlandse zaken Mohammed Said al-Sahaf te hopen dat de Raad nu “zijn verplichtingen jegens Irak zal nakomen”. Volgens Bagdad heeft het nu voldaan aan alle voorwaarden die de Raad in resolutie 687 heeft gesteld, en komt het daarvoor krachtens paragraaf 22 van die resolutie in aanmerking voor opheffing van het verbod olie te exporteren. Aan opheffing van het hele handelsembargo is een reeks verdere eisen gesteld, zoals erkenning van de nieuwe, door de VN vastgestelde grens met Koeweit.

De eerste reactie van de Amrikaanse VN-missie, die een veto kan uitspreken tegen intrekking van sancties, was sceptisch. Een woordvoerster zei dat Irak “in het verleden beloften heeft gedaan en gebroken. Het moet nu in de praktijk, gedurende een langdurige periode, zijn volledige medewerking aan een effectief controle- en toetsingsregime bewijzen.”

De Zweedse voorzitter van de speciale ontwapeningscomissie voor Irak, Rolf Ekeus, verwelkomde de Iraakse toezegging. Maar hij wees erop dat er nog twee problemen resten: de feitelijke tenuitvoerlegging van een controlemechanisme en het waarborgen dat alle bestaande Iraakse wapen- en wapenproduktiefaciliteiten in kaart zijn gebracht. De Iraakse autoriteiten hebben dienaangaande nog geen volledige documentatie verschaft, met het argument dat sommige gegevens tijdens de oorlog in het Golfgebied of in de nasleep daarvan zijn verloren gegaan. (Reuter, AFP)