Europese chemie wil produktie etheen beperken

De Europese petrochemische industrie werkt aan een beperking van de produktiecapaciteit voor etheen om een eind te maken aan het overaanbod en de forse verliezen in de sector. De in de Association of Petrochemicals Producers in Europe (APPE) verenigde 31 producenten moeten hierover op 17 december een beslissing nemen. Nederland is bij het overleg betrokken via Shell, DSM en Dow Chemical.

Etheen is de grondstof voor kunststoffen als polyetheen en polyvinylchloride (pvc). De totale produktiecapaciteit in Europa bedroeg eind vorig jaar 18,4 miljoen ton. De APPE-leden, die ongeveer 96 procent van de produktie voor hun rekening nemen, willen omlaag met 1,5 à twee miljoen ton. Dat komt overeen met de capaciteit van drie à vier krakers. Het is de vraag of zo'n beperking voldoende is. Het Londense bureau Trichem verwacht volgend jaar een vraag van hooguit 15,6 miljoen ton.

Op een deze week gehouden APPE-vergadering was er brede steun voor de vorming van een fonds van omstreeks 550 miljoen gulden om het sluiten van onrendabele produktiecapaciteit te financieren. De afzonderlijke bedrijven gaan nu hun posities bepalen voor de bijeenkomst van december. Ook vindt overleg plaats met de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor de oprichting van een herstructureringsfonds.

Woordvoerders van Shell, DSM en Dow Chemical lieten weten dat geen capaciteitsbeperkingen in Nederland zijn te verwachten omdat de installaties betrekkelijk efficiënt draaien. Shell gaf wel aan dat er nog niets zeker is. “Het is te vroeg voor specifieke conclusies”. Het concern heeft in Moerdijk een kraker met een produktiecapaciteit van 600.000 ton per jaar. Verder staan er etheenfabrieken in Duitsland (800.000 ton), Engeland (600.000) en Frankrijk (400.000).

DSM heeft in Nederland een capaciteit van een miljoen ton. Volgens een woordvoerder is het “heel erg onwaarschijnlijk” dat daar het mes in gaat omdat het vrij jonge installaties betreft met relatief lage kosten. Dow heeft twee kraakinstallaties in Terneuzen en één in het Spaanse Tarragona, die samen goed zijn voor zo'n 1,4 miljoen ton. Ook deze fabrieken kunnen goed meekomen, aldus een woordvoerder.