Eieren

Nog maar drie wedstrijden en we weten welke twee clubs elkaar op zondag 12 december ontmoeten in de play-off van de Meesterklasse viertallen.

De competitie is spannend. Tot aan verleden week zaterdag had debutant Crash de leiding. Toen moesten de Leidenaars een serie zware nederlagen incasseren. De kop is nu overgenomen door Hok 1 uit Amsterdam. Continental Club, met de wereldkampioenen Jansen-Westerhof in de gelederen, volgt op de voet. Continental ziet overigens nog met spanning de uitslag van een door haar ingediend protest tegemoet. Of en in welke mate het beroep wordt toegewezen, kan wel eens van wezenlijke invloed zijn op de eindrangschikking van de topteams. Als het beroep wordt afgewezen, blijft de stand ongewijzigd. Wordt het beroep maximaal ten gunste van Continental gehonoreerd, dan scheelt dat maar liefst 26 imps en krijgt Continental er 6 winstpunten bij. Modalfa, de club met de vier wereldkampioenen Leufkens-Westra en De Boer-Muller, volgt op ruim 20 wedstrijdpunten, doch heeft een wedstrijd minder gespeeld. Hoewel er tijdens de laatste wedstrijden nog veel kan gebeuren is de verwachting dat de play-off tussen twee van laatstgenoemde drie clubs gespeeld zal worden.

Ook paren uit de Meesterklasse hebben soms problemen om in het goede contract te komen:

Zuid geverNoord

Niemand kw. ß7 A73

ß6 A8

ß5 H9732

ß4 V83

WestOost

ß7 1052ß7 HV9864

ß6 1043ß6 B52

ß5 V865ß5 B10

ß4 A92ß4 105

Zuid

ß7 B

ß6 HV976

ß5 A4

ß4 HB764

Jansma-Van Cleeff bereikten namens Continental het veel te scherpe 6ß4. Hiervoor moet nogal wat goed zitten: de troeven 3-2 en de hartens 3-3 of 4-2 met de doubleton harten in west. In die laatste variant is het contract ook nog niet safe als west de derde hartenronde hoog kan voortroeven. Al met al een slem met een maakkans van dik onder de 50 procent. Omdat het spel gunstig lag werd het wel gemaakt. De kunst op dit spel is om in 4ß6, dat zelfs met een 4-2 troefzitsel gemaakt wordt, te eindigen. Aan de kant leverde een internationaal paar van Hok 2 een wanprestatie door als NZ in 3SA te eindigen. Toevallig wordt het contract toch nog gemaakt als de leider de moeite neemt om ß7A twee keer op te houden. De Hokspeler kon zelfs dat niet opbrengen, waarna hij troosteloos twee down ging.

Een levendig spel was dit:

Oost geverNoord

NZ kw.ß7 4

ß6 1043

ß5 932

ß4 H109732

WestOost

ß7 HB982ß7 V107

ß6 Hß6 AB52

ß5 AHV86ß5 B10754

ß4 A4ß4 6

Zuid

ß7 A653

ß6 V9876

ß5 -

ß4 VB85

Zowel 6ß7 als 6ß5 lijken in OW gemaakt, ware het niet dat je in 6ß7 (gespeeld door west) down gaat op een ruitenstart (getroefd in zuid) en in 6ß5 een schoppenaftroever krijgt. Op een aantal tafels ontdekten OW in een vroeg stadium de schoppen fit. West vroeg naar azen, oost antwoordde met 5ß5 (1 of 4 azen) en zuid kon daarop via een doublet een ruitenstart aangeven. De meeste OW paren hadden nu niet het gereedschap om te passen of om 5ß5 zelfs geredoubleerd te gaan spelen. Een aantal kozen met een 5ß7 afzwaai eieren voor hun geld. Aan de tafel van noordspeler Jan Willem Bomhof boden OW toch door naar 6ß7. Bomhof mocht uitkomen en zou normaal gesproken een ruiten op tafel gelegd hebben. Zijn partner had in het voorafgaande biedverloop al eerder de hartens gedoubleerd. Bomhof stond voor een afschuwelijk keus en besloot uiteindelijk toch maar met een hartentje te beginnen: 6ß7 gedoubleerd contract.

Door ruimtegebrek was de redactie genoodzaakt de bridgerubriek van vorige week in te korten. Daarbij is helaas een diagram weggehaald, terwijl de bijbehorende tekst wel was afgedrukt. Hiervoor onze excuses.