Aandelenfonds in windenergie

De op antroposofische grondslag werkende Triodosbank uit Zeist introduceert een aandelenbeleggingsfonds genaamd 'Het Windfonds' dat zich met zijn beleggingen zal richten op investering in windenergie.

De eerste aandeelhouders die in het fonds investeren zijn volgens opgave van Triodos: The Body Shop, BSO/Origin, Esprit, Van Melle, Het Noorder Dierenpark en de Vereniging Milieudefensie. Triodos meldt voorts dat “windenergie een schone energiebron bij uitstek is en dat de technische ontwikkelingen rondom windenergie een grote vlucht hebben genomen. We staan dan ook aan de vooravond van het op ruime schaal toepassen van deze milieuvriendelijke vorm van elektriciteitsopwekking. Het windfonds kan hier belangrijk aan bijdragen”, aldus de Triodosbank, die op 30 november nadere mededelingen over het nieuwe fonds zal doen.

Het aantal in windturbineparken geplaatste windturbines in Nederland bedroeg eind 1992 ruim 500 stuks. In 1993 komen daar nog ongeveer 50 bij. Ook bestaan er nog 100 alleenstaande windturbines. Eind 1993 derhalve totaal 650 stuks. Volgens de plannen van de overheid kunnen er tegen het jaar 2000 in Nederland ruim 3000 windturbines staan te draaien. Een doorsnee Nederlands gezin verbruikt per jaar tussen de 2000 en 3000 kilowattuur. Een windturbine met een rotordiameter van 25 meter en een hoogte van 30 meter, kan onder gunstige omstandigeheden een elektriciteitsproduktie geven van ongeveer 450.000 kilowattuur per jaar, genoeg om te voorzien in het verbruik van 150 tot 225 huishoudens. Drieduizend windturbines produceren derhalve 1,35 miljoen megawattuur. In het jaar 2000 zou hieruit dus de elektriciteitsbehoefte van tussen 450.000 en 675.000 gezinnen worden gedekt.