Warburg bekijkt positie voormalig ING-handelaar

ROTTERDAM, 26 NOV. S.G. Warburg Securities in Londen beraadt zich over de positie van een directeur van de Nederlandse vestiging van dit Britse effectenhuis.

Zoals deze krant gisteren meldde, was de betreffende directeur, L.J., in 1990 voorwerp van onderzoek naar grootscheepse malversaties bij de effectendivisie van zijn toenmalige werkgever, NMB Postbank.

In een reactie benadrukt P. Aarts, eveneens lid van de directie van S.G. Warburg Amsterdam, dat zijn collega bij een diensttraining is gescreend door De Nederlandsche Bank en de Effectenbeurs. “Warburg is altijd heel zorgvuldig bij het aantrekken van mensen”, zegt hij. De beurs en DNB waren echter niet op de hoogte van de affaire. Volgens een woordvoerder van de centrale bank zou de informatie die haar pas gisteren bekend werd “aanleiding zijn geweest om een onderzoek in te stellen” naar de betrouwbaarheid van de desbetreffende directeur. De woordvoerder van De Nederlandsche Bank wil niet bevestigen dat zo'n onderzoek nu alsnog zal worden ingesteld.

Directeur P. van Loon van het commissionairshuis Leemhuis & Van Loon, waar een van de betrokken effectenhandelaren van de voormalige NMB Postbank inmiddels werkzaam is, meent dat er “niets aan de hand is”. “Hij heeft ons verteld dat door de interne accountantsdienst van NMB Postbank een onderzoek was ingesteld, waar ook hij bij betrokken was. Bovendien heeft hij verteld dat hij niet ontslagen was.”

Het controlebureau van de Amsterdamse Effectenbeurs, dat naar aanleiding van de publikaties over deze kwestie een nader onderzoek gaat doen, heeft zich nog niet bij Leemhuis & Van Loon gemeld. Dat is wel gebeurd bij het effectenkantoor Optimix, waar een van de in opspraak geraakte NMB-handelaren, H. Boom, als directeur werkzaam is. Boom noemt de aantijgingen met betrekking tot wanprestatie en eventuele diefstal van zijn voormalige werkgever of verduistering, voor zover het hemzelf betreft “gewoon niet waar”. Hij zegt: “Alles is volgens de regels van de NMB Postbank gegaan.”

Zoals deze krant gisteren meldde lieten die regels echter toe dat handelaren bij de effectendivisie de verwerking van hun orders konden uitstellen, zodat zij het koersverloop van een aandeel konden afwachten. Bij een positieve koersontwikkeling boekten zij de order veelal voor zichzelf. Boom ontkent ook hieraan meegewerkt te hebben. “Wij moeten nu maar afwachten wat de effectenbeurs vindt.”

Het Tweede-Kamerlid Th. Vreugdenhil, financieel expert van de CDA-fractie, liet gisteren in het NOS-programma Nova weten dat NMB Postbank volgens hem van de malversaties aangifte moeten doen bij Justitie. Een woordvoerder van de ING Bank wil niet antwoorden op de vraag of dat nu alsnog zal gebeuren. Ook de Amsterdamse Effectenbeurs kan in dit soort gevallen aangifte doen. Een voorlichter van de beurs zegt dat dit “als er reden toe zou blijken, pas na afsluiting van het beursonderzoek, dat zeker enkele maanden in beslag zal nemen, zal worden bekeken”.

    • Marcel Metze