Waarschuwing Moskou: Navo niet uitbreiden

MOSKOU, 26 NOV. De chef van de Russische inlichtingendienst heeft gisteren gewaarschuwd dat de toetreding van Oosteuropese landen tot de NAVO Moskou zal dwingen tot tegenmaatregelen.

Jevgeni Primakov, chef van de buitenlandse inlichtingendienst, zei gisteren te verwachten dat de NAVO in januari een principebeslissing zal nemen over een eventuele toetreding op termijn van Midden- en Oosteuropese landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Hij leek niet onder de indruk van verzekeringen van diverse NAVO-woordvoerders dat een dergelijk besluit niet op de agenda staat. Volgens Primakov is het Westerse bondgenootschap verdeeld over deze kwestie en willen sommige leden een snelle uitbreiding van de NAVO en houden andere er een “voorzichtiger benadering” op na.

“Deze uitbreiding [van de NAVO] zal de grootste militaire bundeling in de wereld, met een kolossaal offensief potentieel, direct aan de grenzen van Rusland brengen”, zo zei Primakov. “Als dat gebeurt ontstaat de behoefte aan onze kant om de verdedigingsconcepten aan een fundamentele heroverweging te onderwerpen, de strijdkrachten te hergroeperen en de operatieve plannen te veranderen.” Primakov gaf toe dat dit een zware last zou betekenen voor de Russische economie. Hij waarschuwde echter dat “diegenen die zijn belast met de nationale veiligheid” ernstig ontriefd zouden raken als de regering nalaat “de noodzakelijke tegenmaatregelen” te treffen. “We moeten onderstrepen dat die ontevredenheid niet in het belang van de politici of het leger of de hervormingen is.”

Waarnemers zien in de opmerkingen van Primakov een waarschuwing aan het adres van het Westen dat een uitbreiding van de NAVO de nationalisten in Rusland in de kaart zou spelen.

Primakov gaf toe dat “de NAVO niet langer de NAVO van de Koude Oorlog is”. “Maar de vraag dringt zich op: zal de uitbreiding van het bondgenootschap op zich zijn transformatie naar een politiek orgaan, opgewassen tegen de taken van de post-confrontatie, vergemakkelijken? De analysten van de [Russische] buitenlandse inlichtingendienst geven daar een negatief antwoord op.” (Reuter)