Voorzitter GroenLinks wil alsnog hoger op lijst

DEN HAAG, 26 NOV. De voorzitter van GroenLinks, M. Vos, heeft te kennen gegeven dat ze alsnog hoger op de kandidatenlijst van deze partij wil om “het milieubeleid” meer inhoud te geven. Op de ontwerp-lijst die vorige week werd gepresenteerd, is veel kritiek geuit omdat deze te eenzijdig zou zijn.

Vos is op een onverkiesbare zeventiende plaats gezet door de kandidatencommissie die werd geleid door de vroegere PSP-fractieleider A. van Es. Vos besloot om alsnog naar een hogere plaats te dingen na kritiek van de Stichting Natuur en Milieu en een aantal prominente leden - onder wie Kamerlid P. Rosenmöller en Eerste Kamerlid W. de Boer - over het gebrek aan “groene” kandidaten op de verkiezingslijst.

Vos studeerde biologie en was werkzaam bij Milieudefensie en het centrum voor milieukunde van de Rijksuniversiteit van Leiden. Ze had in eerste instantie afgezien van een verkiesbare plaats op de lijst, omdat ze niet volledig wenste te worden opgeslokt door het werk in de Tweede Kamer. Vos stelt als voorwaarde dat ze zich louter met milieuzaken kan gaan bezighouden, in de hoop dat haar werkweek niet boven de veertig uur uitstijgt. Dit weekeinde praat het congres van GroenLinks in Amsterdam over het verkiezingsprogramma. De samenstelling van de kandidatenlijst komt op het congres in februari aan de orde.