Stekelenburg wil structuur FNV radicaal veranderen

ROTTERDAM, 26 NOV. De vakcentrale FNV en de aangesloten bonden kunnen hun belangenbehartiging aanzienlijk verbeteren door een ingrijpende reorganisatie door te voeren. Daartoe zouden de 19 aangesloten bonden intensief moeten gaan samenwerken in drie clusters: industrie, dienstverlening en collectieve sector.

Dit is de strekking van het voorstel dat FNV-voorzitter J. Stekelenburg heeft gedaan in de interne werkgroep die de werkwijze en de structuur van de vakcentrale onder de loep neemt. De woordvoerder van de vakcentrale heeft dit vanmorgen bevestigd.

Het FNV-congres had de werkgroep in juni opdracht gegeven vernieuwing van de FNV-structuur voor te bereiden. Het geldt binnen de vakcentrale als een gevoelig onderwerp, onder andere doordat grotere en sterkere bonden verlies aan invloed vrezen, terwijl kleinere en financieel zwakkere bonden hun zelfstandigheid koesteren. Stekelenburg leidt de werkgroep, waarin alle bonden zijn vertegenwoordigd, behalve die van beroepsvoetballers en van kappers.

De FNV-voorzitter mikt met zijn bijdrage op een dubbelslag: schaalvergroting èn schaalverkleining. Het eerste moet leiden tot meer evenwicht tussen de diverse bonden die nu zowel qua ledental als qua financiële gezondheid sterk verschillen. Het tweede moet de vakbeweging dichter bij de leden brengen. Beide moeten resulteren in betere collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening, alsmede een grotere wervingskracht opleveren.

In grote lijnen stelt Stekelenburg voor de bonden in de collectieve sector (rijk, provincie, gemeente, onderwijs, politie, defensie, kunst) onder te brengen in één cluster. Een tweede cluster zou moeten worden gevormd door de Industriebond, de Voedingsbond en de grafische bond Druk en Papier. Tenslotte zouden de Bouw- en Houtbond, de Dienstenbond, de Horecabond, de journalistenbond NVJ en de Kappersbond de handen ineen moeten slaan. Volgens de FNV-voorzitter zijn door deze clustervorming aanzienlijke besparingen mogelijk op de kosten voor personeel en huisvesting. Deze revenuen zouden dan met name aangewend kunnen worden voor uitbreiding van dienstverlening aan individuele leden, waarnaar een groeiende vraag bestaat.

Het is de bedoeling op het volgend jaar te houden congres knopen door te hakken over concrete vormen van nauwere samenwerking binnen de FNV. Twee eerdere pogingen om de structuur van de 17 jaar geleden gevormde federatie van NVV en NKV te herzien leden schipbreuk