Sjevardnadze in conflict met parlement

TBILISI, 26 NOV. De Georgische president, Edoeard Sjevardnadze, is gisteren in conflict geraakt met zijn parlement. Het parlement stemde weliswaar in met zijn wens de noodtoestand te verlengen, maar weigerde akkoord te gaan met een verlenging van het parlementaire reces.

Het parlement kwam gisteren voor het eerst bijeen sinds de uitroeping, in september, van de noodtoestand. Tijdens het debat kreeg Sjevardnadze van diverse parlementariërs te horen dat hij dictatoriale methoden gebruikt. Hij ontstak daarover in woede: “Ik denk dat het de laatste keer is dat dit parlement bijeenkomt. Tot nu toe heb ik in u geloofd, maar nu heb ik al mijn vertrouwen verloren. Praat maar verder zonder mij!” Daarop verliet hij de zaal.

Enkele minuten later keerde hij terug om de parlementariërs mee te delen dat hij “geen laster en chantage” zal accepteren. “Ik kan zoveel beledigingen niet meer aan, ik heb de tijd niet om rechtbanken en openbare aanklagers af te lopen om klachten tegen u in te dienen.” Daarop verliet hij de zaal opnieuw.

Het parlement stemde vervolgens met 135 tegen acht stemmen voor een verlenging van de noodtoestand tot 20 januari. Het voorstel om het parlementaire reces met twee maanden te verlengen werd echter met 83 tegen 73 stemmen van de hand gewezen. (Reuter)