Simons: onderzoek ziektekostenstelsel 'absoluut leerzaam'

DEN HAAG, 26 NOV. “Een reflectie op gevoerd beleid, op machtsverhoudingen in de sector en hoe uitvoeringsorganen werken is absoluut leerzaam.” Dat zegt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in reactie op het besluit van de Tweede Kamer een beperkt onderzoek uit te laten voeren naar de hervorming van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. De verzekeraars zeggen het onderzoek rustig af te wachten.

Voor 1 april moet het door externe deskundigen uitgevoerde onderzoek klaar zijn. Het moet onder meer antwoord geven op de vraag wat de gevolgen zijn van de overheveling tot nu toe van medische voorzieningen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en waarom een nieuw systeem van premieverdeling over de ziektekostenverzekeraars (normuitkeringen) niet van de grond komt.

Ook wil de Kamer een inventarisatie van de standpunten van de verschillende politieke partijen, van de belangrijkste organisaties in de gezondheidszorg en van de verschillende kabinetten over de stelselwijziging sinds het advies daarover van de Commissie-Dekker (1987). Van alle plannen die sindsdien zijn gelanceerd moet alsnog worden bekeken in hoeverre ze financieel-economisch inpasbaar zijn in het kabinetsbeleid. Volgende week stelt de Tweede Kamer een commissie samen die de onderzoekers moet gaan begeleiden. De studie kan alsnog uitmonden in een parlementaire enquête.

Simons: “Het is altijd interessant om te kijken welke machten een rol spelen in die zeldzaam gecompliceerde sector en hoe besluitvorming tot stand komt. Na vier jaar heb ik nog wel eens een zekere verbazing waarom dingen lopen zoals ze lopen. Zo'n stuk geschiedschrijving is alleszins verdienstelijk. Dat heeft 'Buurmeijer' laten zien met de sociale zekerheid. Op tal van terreinen is dat uiterst boeiend. De vraag of je daar een parlementair onderzoek of een enquête nodig hebt is vers twee. Gewoon, een nuchtere analyse.”

Volgens Simons kan het niet de bedoeling zijn aan de hand van het onderzoek zondebokken aan te wijzen voor het al dan niet doorgaan van maatregelen in de gezondheidszorg in de afgelopen jaren. “Voor zover mij bekend is dat absoluut niet de achtergrond. Als dat zo zou zijn, moet je er niet aan beginnen. Het gaat echt om de zaak zelf. Dat zie je ook aan de enquête van Buurmeijer, los van de merites van zo'n aanbeveling. De analyse die daar is gemaakt is toch ook niet gepolitiseerd? Het is meer van 'Jongens, daar hebben we met z'n allen bij gezeten' en 'Potverdorie, wat zitten er veel zelfstandige mechanismes in zo'n uitvoeringspraktijk'.”

Het zou volgens Simons 'verstandig' zijn als voor de kabinetsformatie in het voorjaar duidelijk is “hoe het totaal aan vernieuwing dat de afgelopen jaren is losgewoeld in goede banen kan worden geleid.”