Polishouder: club gedupeerden deel Vie d'Or-netwerk

UTRECHT, 26 NOV. De deze week opgerichte Belangenvereniging Polishouders Vie d'Or blijkt banden te onderhouden met tussenpersoon Alexander & Cooke die polissen voor de in opspraak geraakte levensverzekeraar verkocht. Deze maatschappij wordt door een van de polishouders in verband gebracht met de door justitie verdachte oud-directeur en grootaandeelhouder van Vie d'Or, F.M.

De belangenvereniging die in de landelijk dagbladen - waaronder NRC Handelsblad - heeft geadverteerd, blijkt hetzelfde faxnummer te hebben als de vestiging van Alexander & Cooke in Eindhoven. F.M. heeft, toen hij nog directeur was, aan klanten gemeld dat tussenpersoon Alexander & Cooke tot zijn imperium behoorde.

Vie d'Or is een maatschappij die koopsompolissen verkocht, maar is nu onder curatele gesteld van de Verzekeringskamer omdat het vermogen te klein is geworden om aan de verplichtingen te voldoen. Het vermogen zou te klein zijn geworden doordat ex-directeur F.M. zelf of via tussenpersonen hoge afsluitprovisies incasseerde. Justitie onderzoekt de transacties.

Directeur A. Deelstra van Alexander & Cooke ontkent dat zijn bedrijf eigendom is van de verdachte ex-directeur van Vie d'Or. “F.M. vertelde iedereen die hij de hand drukte dat het bedrijf in zijn handen was. Zo is het verhaal in de wereld gekomen dat hij eigenaar is van Alexander & Cooke. Ik zeg ook niet dat hij geen toenaderingspogingen heeft ondernomen, maar wij zijn er niet op ingegaan. Ik ben zelf met mijn broer en twee. mede-directeuren eigenaar.”

Deelstra ontkent dat zijn bedrijf iets te maken heeft met de nieuwe vereniging. Nadat hij wordt geco..PA:nfronteerd met het faxnummer van zijn vestiging in Eindhoven en het nummer van de vereniging zegt hij: “Dat zal dan iets zijn van directeur Van Velzen.” Later verklaart hij: “Wij hebben inderdaad faciliteiten aangeboden aan de vereniging. Dat komt omdat onze directeur Van Velzen een aantal kennissen heeft die hij geholpen heeft aan een Vie d'Or-polis. Hij is dus nauwer betrokken dan menig ander.”

Bij de Kamer van Koophandel te Utrecht blijkt dat Alexander & Cooke een voortzetting is van Ocean Images, gespecialiseerd in 'de uitoefening van advertising aan boord van passagierschepen'. De Eindhovense dochter is een voortzetting van Glasbearer Hoen en Zoon, een bedrijf opgericht door Frans Joseph Hoen (uitvinder) en Ella Sibilla Bruns (zonder beroep). In 1992 vormde directeur Deelstra deze bedrijven om tot Alexander & Cooke.

Op het briefpapier van de maatschappij wordt ook gerept van vestigingen in New York en Winterthur, maar daaruit blijkt in de Kamer van Koophandel niets. Wel is er ooit een Alexander & Cooke Inc. in Amerika opgericht, maar dat was vier jaar voordat Deelstra in Nieuwegein met het bedrijf begon. En Winterthur? “Dat is meer marketingtechnisch. We deden gewoon veel zaken met verzekeraar Winterthur, zodat we in de Zwitserse plaats Winterthur ook wel administratie deden. Winterthur klinkt gewoon goed,” aldus Deelstra.

Niet op het briefpapier staat dat Alexander & Cooke een vijftal maatschappijen heeft in Curaçao. Ze zijn dit jaar opgericht. Deelstra ontkent aanvankelijk dat Alexander & Cooke daar vennootschappen heeft. Bij het noemen van de exacte namen (zoals Alexander & Cook Midden Nederland) zegt hij: “O, dat zijn Antilliaanse maatschappijen. Dat komt nu ongelukkig uit, nu juist F.M. van Vie d'Or verdacht wordt van het doorsluizen naar de Antillen, maar deze maatschappijen hebben er niets mee te maken. Wij hebben die maatschappijen opgericht omdat we dan sneller en goedkoper kunnen werken. Ze zijn niet van F.M.”

Deelstra heeft de klanten die bij hem een Vie d'Or-levensverzekering hebben gekocht een brief gestuurd waarin staat dat de aandeelhouders van Vie d'Or zich bereid hebben verklaard de verzekeraar van nieuwe financiële middelen te voorzien, als blijkt dat dat nodig is. Navraag leert dat dit niet het geval is. Deelstra: “Ik heb die informatie van Vie d'Or gekregen. Ik dacht dat ik het zuiver aangaf, maar dat vervaagt nu weer.”

    • Maarten Schinkel
    • WABE van ENK