Pas verschenen

Barbara Kingsolver Varkens aan de hemel Vert. May van Sligter, Uitg. Bzztôh, 304 blz., ƒ 39,50

Vervolg op Kingsolvers The Bean Trees (1988) waarin een blanke vrouw de adoptiemoeder wordt van een Indiaans meisje. In deze nieuwe roman wordt de lezer geconfronteerd met het dilemma te moeten kiezen tussen twee geldige aanspraken op het meisje.