Pas verschenen

Lysias Redevoeringen Vert. Jeroen A.E. Bons, Uitg. Historische Uitgeverij, ISBN 90 6554 311 2, 128 blz., ƒ 35,-

Nieuwe vertaling van zeven belangrijke redevoeringen en een schets van de historische betekenis van Lysias (440-380 v Chr.) voor de ontwikkeling van de retorica.