Owen: VN-troepen mogelijk weg

LONDEN, 26 NOV. Lord Owen, de EU-bemiddelaar in de crisis in ex-Joegoslavië, heeft de Bosnische regering gedreigd met de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Bosnië als zij weigert mee te werken aan pogingen een eind aan de oorlog te maken. Owen stelde de Bosnische Serviërs en Kroaten “een verscherping van de sancties of nieuwe sancties” in het vooruitzicht als zij weigeren met een compromis in te stemmen.

Als de VN-vredesmacht uit Bosnië-Herzegovina verdwijnt, aldus Owen in een toespraak in Londen, zal er geen eind worden gemaakt aan de internationale humanitaire hulpverlening. Maar de hulpkonvooien zullen het dan wel zonder militaire begeleiding moeten doen. “Als de Bosnische moslims nalaten in te stemmen met een compromis denk ik dat regeringen vraagtekens zullen gaan plaatsen bij de voortzetting van [de stationering van] strijdkrachten van de VN op de grond”. Wanneer die vertrekken, moeten de drie strijdende partijen, aldus Owen, “het verder maar uitvechten, zonder restricties en met alle misère en chaos vandien”.

Owen onderstreepte het belang van de voortzetting van de hulpverlening in Bosnië. Die leidt tot het redden van “duizenden levens”. Maar hij hekelde de strijdende partijen omdat ze zich van een groot deel van de aangeleverde hulpgoederen meester maken. Bovendien schenden ze alle drie het wapenembargo. Volgens Owen hebben de moslims inmiddels genoeg wapens om de strijd de komende winter voort te zetten en in de lente zelfs een offensief te kunnen ontketenen.

De waarschuwing van Owen komt aan de vooravond van een nieuwe overlegronde in het Bosnische conflict: maandag wordt met de leiders van de drie strijdende partijen en met de leiders van Kroatië en Servië gepraat over het jongste initiatief van de EU, dat voorziet in een geleidelijke opschorting van de internationale sancties tegen Joegoslavië in ruil voor territoriale concessies van de Bosnische Serviërs aan de moslims.

Een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft gisteren de Bosnische Serviërs opnieuw beschuldigd van het saboteren van de humanitaire hulpverlening in Bosnië. Volgens Peter Kessler houden de Serviërs “duidelijk en bewust” hulpgoederen tegen die bestemd zijn voor de moslims in Bosnië. Een konvooi met voedsel en andere goederen voor de ingesloten moslims in de enclave Zepa werd gisteren urenlang tegengehouden, als gevolg waarvan de vrachtwagens niet op tijd in Belgrado konden terugkeren om zich vandaag aan te sluiten bij een nieuw konvooi, bestemd voor Tuzla. (Reuter, AFP, AP)