Opnieuw vragen over affaire met 'spookschool'

DEN HAAG, 26 NOV. De onduidelijke positie van de administratiekantoren in het onderwijs zet de deur open voor belangenverstrengeling. Minister Ritzen (onderwijs) heeft niet voldoende oog voor de macht van deze verzuilde administratiekantoren.

Dat zegt het Tweede-Kamerlid D. de Cloe (PvdA) in reactie op een aantal artikelen die NRC Handelsblad begin september publiceerde over de verstrengeling van administratie en bestuur in het katholieke onderwijs. De Cloe is niet tevreden over Ritzens antwoorden op vragen die hij over de kwestie heeft gesteld. De Cloe wil dat Ritzen hun positie in een nota beschrijft.

Administratiekantoren in het onderwijs regelen de administratie van onder meer salarissen en onderwijsmateriaal van de aangesloten scholen. Hoewel schoolbesturen steeds afhankelijker worden van deze kantoren is hun positie nergens in het onderwijsbestel expliciet vastgelegd. In de artikelen werd uiteengezet hoe de directeur van het administratiekantoor in Hilversum, A.J. Boereboom, voor een schoolbestuur een nieuw gebouw (De Wingerd) liet neerzetten zonder de vereiste toestemming van het gemeentebestuur. Bovendien werd er kapitaal gebruikt van andere, bij hetzelfde kantoor aangesloten schoolbesturen.

Daarnaast werd het onderhoud van het nieuwe schoolgebouw betaald met rijksgelden die niet voor deze school waren bedoeld, maar voor het gebouw van een inmiddels afgebroken 'spookschool'. In juli bereikten rijk, gemeente en schoolbestuur een akkoord over de hele kwestie waarbij de kosten van het nieuwe gebouw alsnog aan het schoolbestuur worden uitbetaald en het bestuur het geld voor het onderhoud mag houden.

Gisteren heeft de onderwijscommissie van de Tweede Kamer vergaderd over de antwoorden die minister Ritzen heeft gestuurd op vragen van De Cloe over het Hilversumse akkoord. Ritzen stelt in een uitvoerig antwoord dat het akkoord “binnen de regelgeving dan wel binnen de geest van de regelgeving is gebleven.” De Cloe vreest echter dat “doordat het rijk zijn zegen aan het akkoord in Hilversum heeft gegeven ook anderen gemakkelijker op soortgelijke gedachten kunnen komen”.

De ouders van de 120 leerlingen van De Wingerd hebben het bestuur van hun school inmiddels een ultimatum gesteld: indien het niet voor maandag aanstaande ontslag heeft genomen wegens 'wanbeleid' volgt een kort geding tegen het bestuur.

    • Kees Versteegh